Vad kommer att utvecklas i mBiz under 2020?

Eftersom transparens och tydlighet är viktigt för oss tänkte vi dela med oss av vad vi arbetar på just nu samt vad vi kommer att arbeta på under 2020.

Vår roadmap är preliminär och ett levande dokument – vi vågar nästan garantera att den kommer att förändras under årets gång, men vi kommer också att lägga ut uppdaterade versioner på en regelbunden basis.

Roadmappen innehåller bara de större penseldragen som vi kommer att göra i systemet. Det finns självklart massor av mindre funktioner som vi kommer att göra så som kundönskemål, gränssnittsförbättringar och vidare utveckling på existerande funktionalitet.

Om du saknar någon funktionalitet eller har frågor kring vår roadmap är du, som alltid, välkommen att höra av dig till vår support på support@mirror.se.  

Nedan kan du se hur vår utvecklingsroadmap ser ut just nu för 2020. Vi tänkte även förklara lite mer vad som kommer att komma inom närtid.

 

På kort sikt

Egenkontroller

Möjligheten att kunna importera apparatlistor direkt till ett protokoll i de fallen du ska utföra en kontroll för alla installerade komponenter på en anläggning. Vi kommer även att göra andra förbättringar till checklistorna och protokollen, mer information kommer i våra releasenotes.

Import i gränssnittet

Möjlighet att kunna importera arbetsmoment i en checklista, anläggningar, artiklar, organisationer och kontaktpersoner direkt i gränssnittet.

 

På lite längre sikt

Förbättringar komponentregistret

Möjlighet att kunna spara information på artikeln så som elförbrukning, typ av artikel med mera. Denna information kommer synas i anläggningens komponentregister där du även kan ange mer information så som placering, UNR-nummer, sektion och annat.

Dokumentgenerator för anläggningar

Möjlighet att kunna generera anläggarintyg direkt från systemet.

Frikoppla ärenden och typ-hantering

Möjlighet att kunna koppla ärenden till abonnemang, organisationer, anläggningar eller avtal utan att ha ett projekt i grunden. Utöver det kunna skapa olika typer av ärenden med olika uppsättningar fält, exempelvis supportärenden jämfört med utvecklingsärenden.

Orderbekräftelse via EDI

Vid inköp hos en grossist kan en orderbekräftelse skickas från grossisten till mBiz direkt in i korrekt arbetsorder. På så sätt behöver du eller teknikern inte fylla i material manuellt. Vilka grossister som kommer innefattas är ännu inte bestämt.