Digitala checklistor och egenkontroller

Papper och penna behövs inte längre, inte heller behöver du skanna dokument. Gör allt direkt i systemet och maila därefter protokollet till kunden.

  • Minska administrationen
  • Ta ut arbetsprotokoll direkt från systemet
  • Dokumentera direkt från fältet
  • Koppla samman med tidredovisning och fakturaunderlag

Digitala checklistor – oavsett bransch 

Behöver ditt företag upprätta ett egenkontrollprogram? Jobbar ni med protokoll för driftsättning eller underhållsavtal?

I mer eller mindre alla branscher arbetar man med checklistor, protokoll eller egenkontroller. Därför har vi skapat digitala sådana mBiz som passar oavsett bransch eller typ av checklista! 

Minskad administration

Minskad administration

För dig som arbetsledare innebär att kunna skapa digitala checklistor att du får kontroll över vilka uppgifter som ska utföras och när, och du får allting samlat på ett och samma ställe för varje service ni utför. 

  • Skapa ärendemallar för snabbare administration
  • Möjlighet till olika kontrollpunkter för teknikern att ange vid utförande
  • Följ statusen live från systemet

När ärendet och arbetsmomenten är utförda kan du enkelt ta ut protokollet och maila över det direkt till kund.

Arbetsmoment

Arbetsmoment

Du skapar själv checklistorna med de arbetsmoment som krävs samt eventuella värden som måste anges vid utförandet. Flexibiliteten i systemet gör att checklistorna kan användas för alla olika tester och egenkontroller – oavsett bransch eller orsak.

När teknikern sedan kommer till kunden kan denne enkelt ta fram rätt ärende i sin mobil, klicka fram arbetsmomenten och börja bocka av på listan.

Dokumentation

Dokumentation

Finns det något som teknikern behöver dokumentera så görs det enkelt genom att exempelvis lägga till ett foto från mobilen som kopplas direkt in i korrekt ärende. Och självklart kan du även spara annan dokumentation - varje ärende har sin egen mapp för dokument. 

Planera dina serviceåtaganden

Planera dina serviceåtaganden

Serviceplaneringen hjälper dig att snabbt skapa ärenden som du sedan kan tilldela till dina tekniker. Behöver du skapa ett schema för underhållsservice för varje månad under hela avtalstiden? Inga problem! Om något händer och en service behöver flyttas gör du det enkelt via drag and drop och då får även teknikern informationen att ärendet är flyttat.

I kalendern får du även en tydlig översikt ifall serviceordrarna är utförda eller inte. På så sätt kan du se att ni uppfyller de serviceåtaganden ni har avtalat.

Tidredovisning och fakturaunderlag

Tidredovisning och fakturaunderlag

När teknikern har arbetat klart tar det endast ett par klick att redovisa tid och utlägg direkt i ärendet. På så sätt samlar du snabbt och enkelt tidredovisningen för varje serviceorder och kan fakturera tiden för detta när du vill. 

Vill du ha en demo?

Låt oss hjälpa dig och dina medarbetare till en enklare arbetsdag med mindre papper och manuellt arbete.

Digitala checklistor. Enkelt att använda. Full kontroll.

Vad väntar du på?

Det här kan också vara av intresse

Midroc berättar

 

Midroc berättar hur de effektiviserat sin verksamhet med mBiz och hur de hanterar alla sina anläggningar digitalt hela vägen från driftsättningens egenkontroll till uppföljning och eftermarknad med avtalsunderhåll.