För dig som arbetar med ekonomi och administration

Med mBiz blir arbetsdagen både roligare och enklare.

 • Korrekta och tydliga fakturaunderlag
 • Kompletta underlag för medarbetarnas lön
 • Analyser och rapporter till ledningsgruppen

Ordning och reda, pengar på fredag!

Med mBiz blir det enkelt att hålla ordning på underlag för fakturor och lön. Du ser enkelt att alla rapporterat klart sin tid och vilka underlag som är klara för fakturering.

Koll på fakturorna

Koll på fakturorna

När jobbet är klart sammanställer mBiz allt till ett komplett fakturaunderlag.

 • Tid, material och utlägg
 • Arbetsordrar eller hela projekt, blandning av fastpris och löpande
 • Eventuella rabatter som avtalats med kund justeras automatiskt
 • Underlag till fakturorna godkända av projektledare eller kundansvariga

mBiz håller ordning på exakt vad som är fakturerat och inte – inga missade intäkter!

Serviceavtal

Serviceavtal

Erbjuder ni serviceavtal eller andra fasta åtaganden som ska faktureras periodvis? mBiz hjälper dig att hantera avtalen och debiteringen.

 • Specificera exakt vad som ingår i avtalet
 • Ange perioder för debitering som månad, kvartal, halvår och år
 • Eventuella rabatter som avtalats med kund justeras automatiskt
 • Underlagen kan godkännas av serviceansvariga eller kundansvariga

Allt faktureras i rätt tid, inget blir missat och kunden ser exakt vad som ingår i avtalsfakturan.

Korrekta löneunderlag

Korrekta löneunderlag

Om du låter medarbetarna rapportera all sin tid i mBiz blir det enkelt och smidigt att hantera underlagen för lön.

 • Kompletta tidrapporter med alla avvikelser
 • Milersättning och andra utlägg med på underlaget
 • Tidrapporten går igenom godkännande så att du ser när den är klar för att tas in i lönesystemet

Du kan enkelt kolla detaljer i tidrapporterna så att du vet att allt är korrekt och komplett innan lönekörningen.

Analyser och rapporter

Analyser och rapporter

Du kan när som helst göra analyser och rapporter på till exempel tid och intäkter.

 • Koll på hur stor del av tiden som läggs på uppdragen till kunderna
 • Analysera även frånvaro, per tidstyp, per avdelning
 • Få en överblick på intäkter av olika typ, per kund, per kategori, artikelgrupp osv

Med mBiz kan du snabbt få fram rapporter inför ledningsmötet och analyser som efterfrågas av VD.

Mycket att administrera – skoj!

Vill kunderna ha flera olika referenser och fakturaadresser per projekt och avtal? Inga problem, mBiz hjälper dig att se till att de hamnar rätt.
Hundratals underlag som ska godkännas och faktureras varje månad? Lugnt, om det är någon som inte har gjort sitt ser du lätt vem som behöver en påminnelse!

Vill du göra administrationen roligare och enklare?

För vår verksamhet är det såklart centralt att hålla reda på den tid vi lägger på olika uppdrag och därför väsentligt att ha ett bra system som hjälper oss att ha full kontroll med ett minimum av administration. mBiz är precis det verktyg vi behöver för att underlätta vår arbetsdag.

Olof Sandlund
OS Revision AB

Genom att vi använder mBiz för vår tidrapportering har vi full koll på den tid vi lägger ned på respektive uppdrag och att all tid faktureras. Genom att mBiz är kopplat till vårt redovisningssystem överförs dessutom informationen vilket underlättar faktureringen väsentligt.

Jonny Wiik
BW Revision AB

Det här kan också vara av intresse