För dig som är VD, ägare eller avdelningschef

För dig som ägare, VD eller ansvarig för en avdelning gör mBiz det lättare att leda verksamheten.

 • Följ upp effektiviteten i olika aktiviteter
 • Registrera möjligheter till nya affärer
 • Analysera lönsamheten

Led tryggt, utan detaljstyrning

Med mBiz kan du alltid känna dig trygg i att du vet hur verksamheten rullar – utan att slösa tid på massor av rapporter och långa avstämningsmöten.

Dina kunder i centrum

Dina kunder i centrum

Med mBiz får du en tydlig överblick över företagets kunder och pågående aktiviteter.

 • Alla uppdrag till kunden och deras status
 • Fasta åtaganden såsom serviceavtal etc
 • Löpande uppdrag som drivs i projektform

Du ser enkelt vem som ansvarar för varje aktivitet, hur progressen ser ut och är uppdaterad i dialogen med företagets kunder.

Nya säljmöjligheter

Nya säljmöjligheter

Registrera alla möjligheter till sälj som dyker upp. Med mBiz kan du och säljarna alltid jobba med

 • Säljmöjligheter som identifierats hos nya eller befintliga kunder
 • Status, vem som ansvarar och vilka aktiviteter som sker
 • Uppskattad volym, sannolikhet, och när avslut förväntas

Jobba med allt från förfrågan från befintliga kunder, förslag från medarbetare eller prospektering av leads. Med mBiz trillar inget mellan stolarna.

Värdeskapande och effektivitet

Värdeskapande och effektivitet

Följa upp hur det går för en avdelning eller hela verksamheten.

 • Varje medarbetare ser hela tiden sin effektivitet så som exempelvis debiterings- och nyttjandegrad
 • Analysera tid som läggs på olika uppgifter
 • Få koll på lönsamheten i projekt
 • Identifiera sådant som tar mycket tid men kanske inte skapar värde

Få stöd i systemet och siffrorna till att leda och coacha ditt team till fokus på rätt saker och en relevant diskussion om effektivitet med stöd av data.

Analysera intäkterna

Analysera intäkterna

Det finns en hel del insikter från företagets affärsdata om du bara kan vrida och vända på informationen på ett enkelt sätt.

 • Se hur intäkter fördelas på kategori, artikelgrupp ända ned på artikelnivå
 • Hur intäkter av olika kategorier eller grupper förändras över tid
 • Identifiera potential till merförsäljning genom att analysera befintliga kunder

Coacha teamet och imponera på styrelsen

Med mBiz kan du och ditt team känna er trygga i att inget blir tappat mellan stolarna och att ni alltid har koll på läget i verksamheten.
Inför möten blir det enkelt att analysera lönsamheten och effektiviteten – med mBiz kan du vrida och vända på ditt data och känna dig väl förberedd på frågor från ledningsgruppen eller styrelsen.
Vill du slippa ifrån detaljstyrning och koncentrera dig på att leda?

Det här kan också vara av intresse