Digital ärende- och arbetsorderhantering, oavsett bransch! 

  • Flexibla debiteringsalternativ
  • Ärendemallar för mer effektiv hantering
  • Digitala checklistor som fungerar lika bra i mobilen när du är på fältet
  • Fota och koppla direkt i ärendet 

För alla typer av ärenden

Med mBiz kan du hantera projektaktiviteter, serviceordrar, arbetsordrar och supportärenden - i ett och samma system. Eftersom systemet är webbaserat kan dina medarbetare arbeta med sina ärenden och ordrar även ute på fältet.

 

Smidig ärendehantering

Smidig ärendehantering

Du kan skapa ärenden för alla de aktiviteter som finns inom ett projekt lika väl som du kan hantera förvaltnings- och serviceärenden som kommer in på löpande basis. Ärendena kan enkelt grupperas, planeras, prioriteras och tilldelas, och du har alltid full översikt över hur arbetsflödet ser ut.

Inkommande e-mail

Inkommande e-mail

Koppla din support eller service e-post för att få inkommande ärenden direkt in i mBiz. Du bestämmer själv om kunden ska få ett automatiskt svar, och hur det ska se ut. Därefter kan du hålla all mailkontakt till och från kund samlat i systemet.

Ärendemallar och checklistor

Ärendemallar och checklistor

Skapa enkelt ärenden med olika arbetsmoment som ska utföras, exempelvis för egenkontroller, månadsprover eller andra periodiska underhåll. Checklistorna kan fyllas i direkt i mobiltelefonen och sparas som ett protokoll i ärendet som du sedan kan maila till kund. 

Detta och mycket mer med mBiz ärende & arbetsorder

 

Mina ärenden

Komplett översikt över alla ärenden som du är tilldelad samt deras respektive status och prioritet.

Tidredovisning

Logga snabbt och enkelt den tid du arbetat med respektive aktivitet.

Debitering

Fakturera det arbete som utförts på respektive order, oavsett om det är fastpris eller löpande timpris.

Tagga en kollega

Om du snabbt vill förmedla information, eller fråga om hjälp, kan du tagga en kollega som då får ett mail med din kommentar och länk till det specifika ärendet.

Notiser

Systemet skickar notiser när du blir tilldelad ett ärende, eller om en kund skickar in ett svar på ett supportärende. Om ingen finns tilldelad kommer notisen istället till projektansvarig. 

Varning vid lång svarstid

mBiz varnar om det gått för lång tid sedan du sist svarade till kund i ett specifikt ärende för att du snabbt ska kunna uppmärksamma och vidta åtgärder.

Statusar

Skapa själv de statusar du vill ha för dina ärenden så att du enkelt kan följa hur respektive ärende ligger till i processen.

Omfattande analys

Analysera nedlagd tid per ärende, debiteringsgrad, snittpris och andra parametrar för hela verksamheten, per projekt eller kund.

Dokumentation

Du kan både bifoga dokument till kunden, eller spara dokumentation direkt på ärendet för internt bruk.

Se fler funktioner