Löneunderlag

Närvaro och frånvaro, övertid, komp eller utlägg. Allt komplett på ett underlag.

Rätt underlag för lön

Medarbetarnas tidredovisning och eventuella utlägg såsom milersättning eller resekostnader samlas i mBiz löneunderlag. Underlaget granskas och godkänns av ansvariga personer i din organisation. När underlaget godkänts kan det tas ut som underlag till lönesystemet.

Tydliga underlag

Tydliga underlag

Under mBiz löneunderlag samlas alla medarbetares närvaro, frånvaro och utlägg. Ansvariga personer kan godkänna för lön och tydliga underlag gör det enkelt att få in allt i lönesystemet.

Enkel överblick

Enkel överblick

Du kan enkelt kontrollera status, till exempel inför lön eller fakturering, att alla medarbetarna har sin redovisning komplett.

Uppföljning och analys

Uppföljning och analys

Du har full översikt och kan se status både övergripande för verksamheten eller detaljerat per medarbetare. Du kan även analysera nedlagd tid, debiteringsgrad, nyttjandegrad, frånvaro och en mängd andra parametrar för hela verksamheten, per avdelning eller enskild medarbetare.

Detta och mycket mer med mBiz löneunderlag

 

Status

Du ser enkelt vilka medarbetares lön som är klara och vilka som väntar på godkännande samt vem som ansvarar.

Utlägg

Medarbetare kan själva rapportera kostnader såsom parkering, bilresor och andra kostnader.

Tidstyper

Skapa själv de tidstyper som passar din verksamhet så som normal arbetstid, övertid, restid. Ange därefter vad du vill se som avvikelse på löneunderlaget.

Avvikelser

I översikten ser du enkelt att alla skött sin tidrapportering och underlagen visar tydligt avvikelser.

Behörighetsstyrning

Välj vilka som ska ha tillgång till att attestera, läsa eller redigera underlagen.

Historik

Systemet ger dig komplett historik så att du kan se exakt hur löneunderlagen sett ut bakåt i tiden.

Se fler funktioner