Abonnemang

Förenkla administrationen genom att generera återkommande fakturaunderlag.

Återkommande fakturering

Generera smidigt underlag för alla dina återkommande fakturor, på så sätt ser du till att underlagen alltid skapas i rätt tid och att du aldrig missar ett. Abonnemanget skapas inklusive artiklar och material med antal, pris och eventuell rabatt som sedan ska faktureras enligt ett angivet intervall. Fakturaunderlagen kan såklart även anpassas med ditt företags logotype, så att dina kunder vet att det är från just dig underlaget kommer.

Flexibel intervallshantering

Vi vet att alla företag inte har samma slags faktureringsrutiner. Med mBiz kan du, per varje enskilt abonnemang, välja om faktureringsunderlagen ska skapas varje månad, kvartal, tertial, halvår eller år.

Smidiga justeringar

Ibland blir det fel. Men det gör absolut ingenting. Du kan enkelt göra justeringar och lägga till eller ta bort artiklar inför fakturaattestering. Du kan även redigera ett redan skapat fakturaunderlag innan det skickas.

Omfattande analys

I analysverktyget får du en total överblick över vilka abonnemang som finns per kund, avdelning, intäktskategori samt artikelgrupp och du kan enkelt följa upp fakturerade och kommande intäkter. Filtrera och sortera analyserna helt enligt dina önskemål, alla analyser går att exportera till ett flertal olika format, bland annat Excel.

Integration för ett komplett affärssystem

Om du väljer att integrera mBiz mot Fortnox kan du göra cirkeln komplett – du använder då mBiz för allting gällande dina projekt, abonnemang, tidredovisning och fakturaunderlag och skickar sedan informationen till Fortnox som tar över därifrån.