Helpdesk

Samla all kundkommunikation och hantera dina kundärenden på ett och samma ställe, samtidigt som du effektiviserar din kundsupport.

Mailsupport

Genom att aktivera mBiz Helpdesk kommer kundernas supportmail, inklusive bifogade dokument, direkt in i systemet. Du kan själv utforma det automatiska svar som kunden ska få då de skickar in ett mail till din support, så att det anpassas efter företagets önskemål och behov.

Enkel ärendehantering

För smidigare ärendehantering - koppla det inkomna supportmailet till korrekt kundprojekt, ange en prioritet och när ärendet ska vara slutfört. När du tilldelar en medarbetare ärendet meddelas denne och du vet att det blir åtgärdat av rätt person. Alla svar som skickas gällande ärendet hamnar i samma mailkonversation och på så sätt är det enkelt att följa upp vad som skett.

Kontroll

Du kan svara direkt från systemet och samtidigt avsluta ärendet, återkommer kunden öppnar systemet automatiskt upp ärendet och den tilldelade medarbetaren får en notis - på så sätt kommer ett kundärende aldrig mer att hamna mellan stolarna. Du har samtidigt en överblick över alla öppna ärenden som behöver åtgärdas och kan vid behov ta över en kollegas ärende. 

Intern kommunikation

Ibland behöver man hjälp av sina kollegor. Du kan skicka kommentarer via den smidiga ping-funktionen till dina kollegor, de får då en notis direkt till sin inkorg och kan återkoppla till dig direkt i ärendet. Du kan även skapa kommentarer till dig själv och alla dessa interna meddelanden syns såklart aldrig ut mot kunden.

Loggning av tid

Använder du även mBiz Tidredovisning kommer dessa två moduler att integreras med varandra och på så sätt kan du logga den arbetade tiden direkt i supportärendet utan krångliga omvägar.