Tidredovisning

Snabb och enkel tid- och utläggsregistrering via mobil eller dator.

Användarvänligt

Alla kan använda mBiz Tidredovisning! Användarvänligheten är alltid i fokus och eftersom systemet är utvecklat tillsammans med riktiga användare ser vi till att vi utvecklar funktioner som faktiskt behövs.

Alltid tillgängligt

Eftersom systemet är webbaserat har du alltid tillgång till det. Du redovisar snabbt och smidigt dina timmar, samt eventuella utlägg, lika enkelt i mobilen som i datorn.

Systemet ger dig en fullständig överblick över din redovisade arbetsvecka, all eventuell saknad tid markeras så att du enkelt kan se vad som behöver kompletteras – användarvänligheten är såklart i fokus.

Smidig tidredovisning

Du kan redovisa både fakturerbar, intern och frånvarotid. Genom att skapa favoriter kan du snabbt och smidigt logga tiden för dina vanligaste aktiviteter och du väljer själv om du vill redovisa din tid via din dator eller mobil.

Utläggshantering

Du kan redovisa alla slags utlägg, både de som ska faktureras till kund samt de privata som ska betalas ut på din lön. Det enda du behöver göra är att klicka i en ruta då du registrerar ditt utlägg, så ser sedan ekonomiavdelningen att en utbetalning eller vidarefakturering ska ske.

Omfattande analys

Du kan självklart ta ut analyser på den redovisade tiden, exempel på analyser är frånvaro- vs. närvarotid, debiteringsgrad eller snittpris. Du kan även snabbt se om de anställda inte har komplett tidlogg.

Löneunderlag

All den tid som redovisats sammanställs i ett komplett löneunderlag inklusive information så som OB, semester, sjukfrånvaro och utlägg. Du bestämmer själv vilken tidstyp som anses avvikande, detta summeras och visas sedan på ett enkelt sätt på underlaget, exempelvis all flextid en anställd arbetat in den senaste månaden.