Varför mBiz?

Varför mBiz?

mBiz är ett användarvänligt verksamhetssystem innehållande funktioner så som tidredovisning, ärendehantering samt anläggningsregister som självklart följer regler för SSF 1015.

Tack vare mBiz sparar vi både tid och pengar och WashTek har gjort en enorm effektivisering i och med att vi applicerade systemet hos oss. Alla medarbetare jobbar direkt i iPad, telefon eller dator, ute hos kunden. Vi kommer snabbt och smidigt åt allting vi behöver direkt när vi är ute på plats. mBiz har även inneburit att vi minskat vårt administrativa arbete gällande fakturaunderlag och orderhantering med 70 %.


Rikard Lindfors,
WashTek.

Mirror tillhandahåller två tjänster till oss, mBiz Anläggningsregister och mKey. Vi hanterar alla våra anläggning via dessa tjänster. Mirror har under både utvecklingsarbetet och förvaltningsfasen varit mycket flexibla och kundorienterade. Enkel kontakt med och snabb återkoppling från supporten är en sak som vi särskilt uppskattar. Outsourcade funktioner som Mirror hanterar åt oss följer kraven i SSF1015.

 

Thomas Carlstein,
Midroc Electro

Nova Industri

Midroc

Washtek