Anläggningsregister för all er information och dokumentation som alltid är tillgängligt, även från fältet. 

  • Register för tekniska anläggningar på komponentnivå
  • Planera avtalsservice
  • Utför underhåll med digitala protokoll
  • Uppfyller krav enligt SSF för anläggningsdokumentation

Struktur för dina tekniska anläggningar

mBiz anläggningsregister ger dig möjligheten att spara information om alla dina tekniska anläggningar. Samla all dokumentation i en struktur som är både enkel och användarvänlig.

Uppfyller krav enligt SSF

mBiz drivs från datahallar som går på grön el och som följer riktlinjerna i SSF 200 Skyddsklass 3 och SSF 130 Larmklass 3, samt alla övriga krav för förvaring av anläggningsdokumentation enligt SSF 1015.

Utrustning

Bygg upp varje anläggning med alla de artiklar som finns ute hos kund. Skapa egna fält för exempelvis garantitid så kan du lättare hålla koll på när garantier går ut.

Egna fält

Skapa egna fält för all den information som just du behöver per objekt. Ange om det ska vara fritext, datum, checkbox och om det är obligatoriskt att fylla i.

Komplett historik

Du har alltid tillgång till komplett historik av all aktivitet som sker per anläggning och per dokument. Historiken visar vad som har ändrats, av vem och när.

Behörighetsstyrning

Med behörighetsstyrning kan du se till att dina medarbetare endast har tillgång till de anläggningsdokument de behöver – både via dator och mobil.

Avtalsservice

Lägg in vilken typ av servicenivå anläggningen har och skapa därefter återkommande ärenden för exempelvis månadskontroll eller annat periodiskt underhåll.

Arbetsordrar

Använd även mBiz ärende & arbetsorder för att skapa ordrar kopplade till anläggningen.

Digitala protokoll

Skapa digitala protokoll för dina serviceunderhåll eller egenkontroller. Dina medarbetare kan utföra dem direkt i sin mobil, maila protokollet till kund och avsluta ordern.

Säker kodhantering

Håll alla viktiga koder och lösenord uppdaterade och säkra! Integrera mKey med ditt anläggningsregister och få hjälp att hålla reda på dina koder och lösenord.

Låter detta intressant? 

Ring Terese på 076 - 130 48 61 för mer information.

All information du behöver

All information du behöver

Du kan på ett enkelt och ordnat sätt hitta all information om dina objekt, exempelvis anläggningsägare, driftsättningsdatum och kontaktpersoner. Du kan även spara information om de komponenter/artiklar som finns på anläggningen och skapa egna fält för alla de uppgifter som är viktiga för dig att hålla reda på.

Anläggarintyg för inbrott och brand

Anläggarintyg för inbrott och brand

Du som arbetar på en certifierad anläggarfirma har nu möjlighet att skriva ut anläggarintygen SSF 1058:3 för inbrottslarm och SBF 103:8 för brandlarm.

mBiz fyller automatiskt i intygen med de uppgifter du har angett och du kan sedan spara det färdiga intyget på respektive anläggning för snabb åtkomst.

Smidig dokumenthantering

Smidig dokumenthantering

För att hålla ordning och reda på all dokumentation kan du skapa en fast mappstruktur. Systemet ser även till att endast en person åt gången kan redigera respektive dokument. Och kanske viktigast av allt är att mBiz sparar alla tidigare revisioner av dokumentet. 

Alltid tillgängligt

Alltid tillgängligt

Eftersom systemet är webbaserat har dina medarbetare alltid tillgång till det. Du kan därmed uppdatera anläggningarna när som helst och dina medarbetare på fält får tillgång till den nya informationen omgående.

Kontakta oss - vi visar dig hur mBiz fungerar

Har du frågor eller vill prata om hur mBiz kan passa din verksamhet? Skicka in dina kontaktuppgifter i nedan formulär eller ring oss direkt.

Vill du läsa mer?