mBiz egenkontroller - hjälper dig att ta kontroll över de interna processerna.

  • Skapa de mallar som passar er verksamhet
  • Hjälp alla anställda att följa företagets rutiner och processer
  • Använd egenkontrollerna för interna eller externa ändamål

Egenkontroller - så som du vill ha dem

I mBiz kan du skapa dina egna mallar för egenkontroller och på så sätt se till att alla inom företaget följer era verksamhetsrelaterade processer och regler. Uppföljningen blir också enkel eftersom varje egenkontroll kopplas till en arbetsorder. De flesta branscher använder sig av egenkontroller på ett eller annat sätt - mBiz egenkontroller kan användas till precis vilket ändamål som helst, det är ni som sätter gränserna.

Obligatoriska arbetsmoment

Obligatoriska arbetsmoment hjälper till att styra de anställda rätt

Synkronisera ändringar

Om du ändrar en mall kan du synkronisera dina ändringarna till alla icke påbörjade ärenden (så att de får den senaste uppdateringen)

Skapa grupper

Gruppera dina arbetsmoment för enklare administration om du hanterar väldigt många arbetsmoment i en och samma mall

Kopiera arbetsmoment från en mall till en annan

Har du flera mallar som är snarlika? Kopiera enkelt momenten från en annan mall för att spara tid

Importera arbetsmomenten

Om du redan har dina mallar i ett strukturerat format kan du importera dessa direkt i mBiz, på så sätt slipper du börja om från början

Arbetsprotokoll

Alla punkter samlas i ett arbetsprotokoll som du kan skicka till din kund

Låter detta intressant? 

Ring Terese på 076 - 130 48 61 för mer information.

Anpassade mallar

Anpassade mallar

Eftersom du själv kan skapa de mallar för egenkontroller som ni vill ha och behöver på just ditt företag hjälper mBiz dig att skapa kontroll i er arbetsvardag. Det finns ingen beränsning i hur många mallar du kan skapa - eller hur olika de kan se ut. 

Kvalitetssäkra era processer och rutiner

Kvalitetssäkra era processer och rutiner

I varje mall kan du ange att alla eller några av arbetsmomenten ska vara obligatoriska att utföra. Dina anställda kan inte avsluta en arbetsorder innan alla obligatoriska moment är slutförda vilket kommer att underlätta din interna uppföljning och kvalitetssäkring för företagets processer och rutiner.

Styr när uppgifter ska vara genomförda

Styr när uppgifter ska vara genomförda

Tack vare att en egenkontroll alltid är sammankopplad med en arbetsorder kan du styra dina medarbetares arbetsdagar med vad de ska göra, och när det ska vara slutfört. Du kan ange datum så som "Startar tidigast" och "Avslutas senast". mBiz kommer alltid att underlätta ditt arbete med smidiga lösningar för effektivitet.

Kontakta oss - vi visar dig hur mBiz fungerar

Har du frågor eller vill prata om hur mBiz kan passa din verksamhet? Skicka in dina kontaktuppgifter i nedan formulär eller ring oss direkt.

Vill du läsa mer?