Integrationer

Fortnox

Via Fortnox-integration kan du som kund enkelt fakturera projekt, abonnemang, nedlagd tid och utlägg från mbiz. Fakturaunderlagen i mbiz uppdateras med fakturanummer från Fortnox för att du ska få full kontroll i båda systemen. Alla stödfunktioner så som kundregister, artikelregister och intäktskonton synkroniseras mellan de båda systemen i realtid.

mkey

Använd mbiz och mkey för att få en komplett lösning för dina anläggningar! När du skapar en anläggning i anläggningsregistret skapar mbiz automatiskt motsvarande mapp i mkey där du sedan enkelt och smidigt lägger in alla de koder som tillhör anläggningen. Eftersom både mkey och mbiz har en avancerad behörighetsstyrning kan du sedan möjliggöra att endast behöriga anställda kan komma åt koderna. Läs mer om mkey här.