Funktioner


Flexibiliteten i systemet gör att du kan använda just de funktioner som behövs för att möta din verksamhets behov. Under avsnitten nedan kan du läsa mer om de olika delarna i mBiz.