Funktioner


Flexibiliteten i mBiz gör att du kan välja just de funktioner som behövs för att möta din verksamhets behov. I avsnitten nedan kan du läsa mer om de olika delarna.