Inom kort produktionssätts mBiz version 1.3!

I denna version lanserar vi en uppfräschning av gränssnittet, släpper ny funktionalitet i Planeringsverktyget och uppgraderar vårt Anläggningsregister.

Generella uppdateringar

 • På inloggningssidan kan du nu klicka på en länk som tar dig till vår integritetspolicy där vi förklarar hur vi hanterar dina personuppgifter.
 • När du använder något av de postnummerfält som finns i mBiz kommer systemet automatiskt att ge förslag på adresser som matchar din sökning.
 • Första gången en ny användare loggar in i mBiz är det tvingande att byta sitt lösenord.
 • Administratörer kan nu ange en specifik nummerserie, samt dess startnummer, för exempelvis Projekt och Artiklar.
 • Under modulerna Artiklar och Organisation har vi lagt till en flik för Dokument. Du kan nu spara dokumentation för dina artiklar och organisationer, samt skapa mappar om du vill skapa struktur bland dokumenten.

Anläggningsregistret

 • Anläggningsregistret mDevice finns numera fullt integrerat i mBiz. All tidigare funktionalitet flyttas självklart över, men vi har även lagt till nya smarta funktioner i och med denna uppgradering.
 • Egna fält – dessa fält bestämmer varje företag över själva; du kan namnge fälten för att anpassas till din organisation, du kan bestämma vad det ska vara för typ av fält (dropdown, datumfält, ja/nej, text- eller sifferfält), om fälten ska vara obligatoriska samt om de ska vara filtreringsbara.
 • Delkomponenter har döpts om till Komponenter och har fått en helt egen vy, du hittar den nu tillsammans med bl.a. dokument och historik i vänsterkanten.
 • Även historikfliken har utökats med fler detaljer om vem som har gjort vad och när detta skedde.

Planeringsverktyget

 • Du kan nu planera tid både på projekt- och ärendenivå.
 • Du kan planera tid på en medarbetare antingen genom att klicka på knappen Lägg till uppe i höger hörn eller genom att fälla ut filtreringsmenyn längt ut till höger, söka fram ditt projekt eller ärende och dra ut det till den person som ska tilldelas det.
 • Om du dubbelklickar på en ruta med planerad tid får du upp en popup där du kan ändra användare, projekt, ärende, start- och sluttid, den planerade tidsåtgången samt om planeringen gäller heldagar. Genom att högerklicka på en planerad tid kommer du åt samma åtgärd och fler.
 • Håll nere CTRL för att kunna markera flera rutor och flytta alla samtidigt.

 

 

Behörigheter för fakturaunderlag

 • Vi har lagt till en inställning under Behörigheter -> Åtkomst där du kan ställa in att en specifik medarbetare endast kan se och redigera fakturaunderlag där hen är ansvarig.

Ärenden

 • Du kan nu skapa en ny kontaktperson på en Organisation samtidigt som du skapar ett nytt ärende.

Redesign

 • Vi har valt att flytta en del knappar samt lagt till nya åtgärdsmenyer – allt för att göra mBiz så användarvänligt som möjligt.
 • En av de största förändringarna är att vi har minimerat huvudmenyn till en länk och lagt den längst upp i vänster hörn. Menyn fälls ut när du klickar på den och fälls in igen då du klickar på menyn, på en modul eller annanstans i arbetsvyn.
 • Tid och utlägg är numera en och samma modul och du navigerar enkelt mellan dessa genom att klicka på de olika flikarna i vänster överkant på arbetsvyn.