Releasenotes för mBiz version 1.4

Smidigare dokumenthantering

I den nya versionen av mBiz har vi uppdaterat dokumenthanteringen i systemet för att göra den ännu smidigare och användarvänlig. 

  • Du har nu möjlighet att skapa dokumentmappar som du även kan styra behörigheten på, förutsatt att du är administratör.
  • För varje dokument finns nu en åtgärdsmeny på höger sida och där hittar du åtgärder så som Ladda ner, Flytta, Radera, Checka ut/in och Tidigare revisioner
  • Om du vill redigera ett dokument har du nu möjlighet att checka ut dokumentet. Första gången du använder denna funktionalitet kommer du att behöva ladda ner ett program som heter mSync. Därefter kan du checka ut dokumentet, utföra dina ändringar och sedan checka in dokumentet på nytt. Detta innebär att ingen annan användare kan redigera samma dokument under tiden du arbetar med det.
  • Via åtgärdsmenyn kan du se Tidigare revisioner av ett dokument, vem som skapade den nya revisionen samt ladda ner gamla versioner av dokumentet för att enkelt kunna se vad som blivit uppdaterat.

Mer funktionalitet för komponenter

  • Du har nu möjlighet att skapa Egna fält även för delkomponenter på en anläggning. Dessa fungerar på samma sätt som de egna fält du kan skapa för anläggningar: du kan namnge fälten för att anpassas till din organisation, du kan bestämma vad det ska vara för typ av fält (dropdown, datumfält, ja/nej, text- eller sifferfält), om fälten ska vara obligatoriska samt om de ska vara filtreringsbara. Du skapar dessa genom adminmenyn.
  • I och med att du nu kan spara mer information på komponentnivå finns även en filtreringsvy på höger sida för att enklare kunna filtrera ut den komponentlista du vill se. Denna lista kan du sedan exportera till exempelvis excel eller html-fil.

Säkrare inloggning

  • Från och med nu kan ni använda 2-faktorinloggning via sms-kod. Detta aktiverar du på varje enskild användare i mBiz som vill använda denna extra säkra inloggningsmetod. Det viktiga att tänkte på är att användaren måste ha ett mobilnummer registrerat i systemet. När 2-faktorinloggningen är påkopplad kommer användaren att få en smskod skickad till sin mobiltelefon och behöver ange denna kod för att kunna logga in i systemet. Den enheten som används vid inloggningen blir sedan ansedd som en betrodd enhet i två månader och därefter behöver användaren använda sms-koden på nytt.

Utöver dessa funktioner har vi även åtgärdat vissa buggar eller kundspecifika önskemål. Som alltid, om du har någon frågor kring den nya versionen eller någon av de nya funktionaliteterna är du alltid välkommen att kontakta vår support!