Nu är mBiz version 1.6 på plats och vi satsar vidare på mobilversionen!

Med det sagt är mobilen inte allt vi har fokuserat på i denna version. Vi har gjort förbättringar kring helpdeskfunktionaliteten, säkerheten, anläggningsregistret, dokumentationshanteringen och vår integration till Fortnox. Läs mer om alla nya funktioner nedan.

Ärendenhantering via mobiltelefon

Att kunna sköta sitt arbete via mobiltelefonen när vi är ute på språng är otroligt viktigt. Om du använder modulen projekt och ärende kan du nu även se alla ärenden när du loggar in i mBiz via mobilen och platta. Här kan du skapa ett nytt ärende, redigera och/eller radera existerande ärenden. Du kan även lägga till kommentarer, skapa uppgifter och ladda upp dokument. Om det finns en kontaktperson kommer eventuella kontaktuppgifter att vara synliga och klickbara.

Har ditt företag valt att koppla på e-mailnotifieringar får du, som du säkert redan vet, ett e-mail när du är tilldelad ett ärende. Nu kan du klicka på länken i din mobil och komma direkt in i mBiz på det specifika ärendet. 

Om du använder planeringsmodulen i mBiz kan du även klicka på ärendet i planeringen för att komma in i ärendevyn. 

Har du dessutom vår helpdeskmodul kan du, utöver att skapa interna kommentarer på ett ärende, även skicka mailsvar direkt till kunden från din mobil. 

Utöver detta har vi även gjort lite andra designjusteringar för mobilen, exempelvis har menyn fått en snyggare layout. 

 

Projektbudget

Många projekt har en budget på antingen tid eller kostnad som man ska förhålla sig till, och nu kan du ange detta i mBiz. Aktivera fältet via Admin-menyn och fyll sedan i, per respektive projekt, en tids- eller kostnadsbudget. Självklart kan du därefter ta ut statistik på  nedlagd tid/kostnad och budgeterad tid/kostnad för att se hur ni ligger till för projekten. 

Misslyckade överföringar till Fortnox

Ibland funkar inte allting så perfekt som man vill. Du som har en integration till Fortnox har säkert varit med om att vissa fakturor ibland inte går över till ekonomisystemet för att någon information saknas eller är ifylld i felaktigt format. Nu har vi uppdaterat mBiz dashboard till att visa extra tydligt när detta inträffar så att du snabbt kan justera det som är felaktigt och pusha över fakturan på nytt. 

Utöver detta har vi även lagt in ytterligare kontroller på tecken som Fortnox inte tycker om, för att minska dessa misslyckade överföringar. 

E-postsupport och ärendehantering

Att jobba med helpdesk/support är ett svårt jobb; man ska hålla koll på alla ärenden som kommer in, lösa problemen inom så kort tid som möjligt och komma ihåg att svara till kunden. För att förenkla processen har vi uppdaterat mBiz dashboard med informationen om hur många aktiva ärenden som finns med e-postsupport aktiverat. Du kan enkelt klicka på den länken för att se en lista med dessa ärenden.

Vi har lagt till en ikon på de ärenden som har e-postsupport aktiverat. Om du för muspekaren över denna ikon kan du snabbt se hur många dagar det har gått sedan senaste kontakt, och skulle det vara mer än 14 dagar kommer ikonen att vara extra markerad. 

Från och med nu kommer du även att se vissa ärenden i fetstil. Ärenden markeras i fetstil ifall det finns någon ny information som tillkommit sedan sist. 

Möjlighet att ladda upp stora dokumentmappar

För att göra det ännu enklare för dig kan du nu, med hjälp av drag and drop, dra in stora mappar, flera mappar på en och samma gång eller en hel mapphierarki direkt in i systemet. Du får en statusbar nere i högra hörnet och kan fortsätta ditt arbete under tiden som mapparna och dokumenten laddas upp. 

Säkerhet

Man kan aldrig vara nog säker. Vi gör hela tiden uppdateringar för att förbättra säkerheten i systemet och denna gång har vi fokuserat på inloggningsförfarandet. mBiz har möjlighet till 2-faktorinloggning via SMS-kod och nu finns det ett max antal inloggningsförsök även gällande själva SMS-koden. Efter fem felaktiga försök, precis som med lösenordet, blir du inaktiverad och behöver aktiveras på nytt för att kunna logga in. 

Vi har även ändrat felmeddelandet du kan få vid misslyckad inloggning och gjort det så ospecifikt som möjligt. Du kommer därför inte att veta om det användarnamnet eller lösenordet som är felaktigt. 

 

Anläggningsregistret

För att undvika register med dubbletter har vi lagt in en validering på Modeller och Fabrikat. mBiz kommer att varna ifall du försöker lägga till en modell eller fabrikat som redan finns sedan tidigare. När vi ändå pratar om fabrikat kan vi även tillägga att i integrationen mellan mBiz och mKey har du nu möjlighet att lägga in Fabrikat som en mapp

 

Tveka inte att höra av dig till oss på Mirror om du har några frågor eller funderingar kring dessa nya funktionaliteter!