Ny funktionalitet i mBiz

Läs nedan om ny funktionalitet i version 1.7

Mer funktionalitet för säljmöjligheter

Vi har fokuserat lite extra på säljmöjligheter i denna version. Du kan nu ange förväntat avslutsdatum för att lättare kunna ta fram en prognos. Du kan även skapa olika uppgiftstyper så som samtal och möten för att, i förlängningen, exempelvis kunna analysera hur många möten respektive säljare utför. Om en säljmöjlighet skulle bli förlorad kan du nu ange anledningen för att sedan kunna analysera, och förhoppningsvis motverka, de vanligaste anledningarna att du förlorar affärer.

Utökad integration med mKey

Om du använder dig av anläggningsregistret i mBiz vet du säkert sedan tidigare att du kan integrera detta med mKey och på så sätt automatiskt skapa en mapp för respektive anläggning i mKey. Nu har vi utökat denna integration så att du, för varje anläggning, får information om hur många koder/lösenord som finns sparade i mKey och därifrån direkt kan logga in i mKey för att se koderna/lösenorden (om du har rätt behörighet).

Säkerhet

Det är ett stort fokus på integritetsskydd och IT-säkerhet nu, vilket vi självklart vill applicera på mBiz. Vi har därför vidareutvecklat raderingen av användarkonton, om användaren i fråga är ansvarig för exempelvis ärenden, projekt eller säljmöjligheter för du först ange vem som ska ta över detta ansvar, för att säkerställa att inget faller mellan stolarna. När du sedan utför raderingen kommer användaren att anonymiseras för att inte förlora historiken helt.


Vi har även lagt till en systemlogg som du hittar under Admin-sidorna. Där kan du exempelvis se information kring inloggningar och misslyckade inloggningar, lösenordsbyten med mera.

Övrigt

  • Du kan nu koppla debiteringen för ett projekt mot abonnemang, exempelvis ifall en kund har ett supportabonnemang mer er och de ordrar som hanteras faller inom detta avtal. Det betyder även att vi har lagt till en ny nyttjandegrad för personalen som räknad ihop löpande-, fastpris- samt abonnemansdebitering. Debiteringsgrad är precis som tidigare löpande- och fastprisdebitering.

  • Vi har utöver filtreringsmöjligheterna på bland annat resursplaneringen där du nu även kan filtrera fram ärenden baserat på prioritet och ärendetaggar och därefter planera dem på en tillgänglig medarbetare.

  • Momshanteringen i mBiz har blivit mer flexibel och du kan nu, i inställningarna, lägga in momskod för dina olika intäktskonton som sedan följer med ut på artiklar och fakturaunderlag. Använder du integrationen mot Fortnox kommer momskoderna självklart att synkroniseras mellan de två systemen.