Första versionen av Avtalsservice är på plats!

Som vi berättade i tidigare blogginlägg har vi en ny stor funktionalitet på gång - Avtalsservice. I och med mBiz 2.0 kommer den första delen.

Den första delen av den nya funktionen för avtalsservice är möjligheten att skapa upp olika ärendemallar samt skapandet av olika servicenivåer.

Servicenivåer skapar du under adminsidorna, och därefter kan du lägga in de olika nivåerna respektive avtal har.

Du kan självklart använda denna funktionalitet fristående från själva protokoll och underhållsfunktionerna, om du exempelvis vill spara information om de olika SLA-nivåerna ni har och snabbt kunna se vilka avtal som ligger under respektive SLA-nivå.

En ärendemall består av information så som vilken status ärendet ska ha, hur mycket tid just denna typ av service/underhåll vanligtvis tar och även information för att lättare kunna filtrera de olika mallarna så som servicenivå och avdelning.

Inne i en ärendemall kan du sedan skapa upp de olika arbetsmomenten som ska utföras. Ett arbetsmoment består av en rubrik, eventuellt en hjälpande beskrivning till medarbetarna och sedan vilken typ av moment det är. Är det bara en uppgift som ska bockas för att den är utförd? Eller är det en kontrollpunkt där medarbetaren behöver säga om det är OK eller EJ OK, kanske behöver hen även ange ett decimaltal eller fylla i ett fritextfält?

Det är alltså här du bygger upp alla dina protokoll som dina medarbetare ska fylla i när de utför sina ärenden. Och du kan redan nu börja använda funktionaliteten och skapa upp protokollen så att de är på plats när nästa del kommer.

Driftsättningen av avtalsservicefunktionen är uppdelad i tre delar, varav den första delen nu är på plats. I del två, som släpps i slutet av maj, kommer möjligheten att skapa enskilda ärenden enligt de fördefinierade avtalsmallarna, samt att kunna utföra sina protokoll/checklistor via mobil, platta och dator. Sista delen, som släpps efter sommaren, är själva planeringskalendern där man kan planera ärenden och skapa återkommande ärenden för exempelvis månadsservice och kvartalsunderhåll.

 

Utöver detta, och några andra mindre justeringar, har vi även frikopplat Plats/Objekt från Organisationer. För dig som använder anläggningsregistret i mBiz betyder det att du numera skapar Objekt/Plats direkt från en anläggning. Anledningen till att vi har frikopplat är för att göra det enklare att exempelvis byta anläggningsägare utan att behöva skapa upp objektet igen.