Kommer snart till mBiz – Avtalsservice

Snart lanserar vi en ny funktion till mBiz: Avtalsservice. Den kommer att underlätta för dig som arbetar med periodiska kontroller och förebyggande underhåll.

Har ni en larm- eller brandanläggning, hiss, kran, ventilationssystem, servermiljö eller andra enheter som ni utför regelbunden service på? mBiz avtalsservice ger dig både en tydlig överblick och smidig planering av det underhåll som ska utföras samt protokoll och rapportering direkt i systemet.

Du skapar enkelt ärendemallar där du anger vilka arbetsmoment som ska utföras samt på vilken intervall. Behöver brandlarmet kontrolleras två gånger per år? Batterier som ska mätas var fjärde vecka? Då fyller du enkelt i det i mBiz. Ärenden skapas automatiskt, som du sedan tilldelar och planerar precis som vanligt. 

På dessa ärenden finns också finessen att ett protokoll skapas automatiskt. Teknikern kan fylla i protokollet i mobilen ute på fält och kan direkt skicka det i PDF-format till kunden när underhållet är utfört. Är det något arbetsmoment som inte är godkänt? Teknikern kan ta en bild med mobilen och ladda upp i protokollet samt ange hur det bör åtgärdas och när. 

Du ser vilken tekniker som utfört kontrollen, och resultatet, vilket gör det enkelt att återkoppla till kund. Alla tidigare utförda arbeten finns alltid tillgängliga för anläggningen så du enkelt kan se historik och ta fram gamla protokoll. 

Avtalsserice kommer att spara mycket tid och arbete för din verksamhet när hanteringen av återkommande ärenden blir enklare och effektivare. Du slipper Excel-dokument eller papperspärmar, som många idag använder för sina serviceprotokoll, och det fina är att dina servicetekniker enkelt kan registrera sitt arbete direkt i systemet, även när de är ute på fältet. Allt som behövs är en surfplatta, telefon eller dator med internetuppkoppling. 

Avtalsservice kommer att lanseras under Q2 2019. 

Vill du veta mer eller få en förhandsdemo? Kontakta Terese Johansson, terese.johansson@mirror.se.