Nu är avtalsservice live!

Grundtanken kring avtalsservice är att underlätta ditt arbete med alla återkommande underhåll så som månadsprov, kvartalsunderhåll eller årskontroller. Utöver det kan du även använda funktionaliteten för engångskontroller så som checklistor vid projektstart eller projektavslut, egenkontroller och provningsprotokoll.

Du börjar med att skapa olika ärendemallar för dina olika checklistor/protokoll som ska kunna utföras i systemet. I mallen skapar du de arbetsmoment som ska utföras och säger vilket svarsalternativ som gäller för respektive punkt; ska utföraren endast ange OK eller Ej OK eller ska det även anges ett decimaltal? Är det bara en uppgift att utföra? Kanske är svarsalternativet JA eller NEJ?

Självklart kan du kopiera en ärendemall om du har flera checklistor som i grunden ser likadana ut så att du inte behöver skapa alla arbetsmoment på nytt.

Sedan aktiverar du underhållsavtal för de anläggningar som har denna typ av avtal. Välj du vilket avtal som gäller samt servicenivå (det vill säga hur ofta service ska utföras). Koppla ett projekt och fyll därefter i all övrig information precis som vanligt.

Inne i anläggningsinformationen ser du en ny flik som heter ärenden. Där kan du skapa upp antingen ett ärende baserat på ett protokoll så som månadsprov eller egenkontroll, eller om du vill kan du även lägga upp eventuella felanmälansärenden och tilldela till en kollega.

Om du ska planera för en längre period rekommenderar vi att istället använda serviceplaneringen. Här kan du enkelt skapa upp ett ärende per månad för resten av året för anläggningar med en viss checklista. Du får även en snabb överblick över de serviceärenden som finns och kan se om de är tilldelade och utförda i tid eller ej.