Möjlighet att koppla kostnader och utlägg till specifika ärenden

På onsdag den 23 oktober kommer möjligheten att koppla kostnader och utlägg till specifika ärenden/arbetsordrar.

Vi kommer att behålla projektartiklar, men dessa kommer att flytta från projektets första sida till en egen vänstermeny. Projektartiklar, som exempelvis en fastprisartikel eller material man ska leverera till kunden, kommer fortsatt att endast kunna registreras på projektnivå.

 

De största förändringarna har skett kring kostnader/utlägg. Du hittar även denna meny i projektets vänsterkant och här kan du både lägga till nya kostnader, samt se och redigera existerande kostnader och utlägg som finns registrerade inom projektets ramar.

När du lägger upp en ny kostnad kan du välja in ett ärende/arbetsorder att knyta kostnaden mot. Samma sak när du lägger upp ett nytt utlägg, här kan du välja att ange en specifik order att koppla utlägget till.

Kopplingen för kostnader/utlägg till ärenden kommer självklart att synas på fakturaunderlagen, fakturaspecifikationerna och i de fakturor som systemet genererar i Fortnox. Allt för att både ni och er kund tydligt ska kunna se vad kostnaderna i fråga härrör till.

Utöver dessa funktioner har vi även åtgärdat vissa buggar eller kundspecifika önskemål. Om du har någon frågor kring den nya versionen eller någon av de nya funktionaliteterna är du alltid välkommen att kontakta vår support!