Granitor berättar hur de effektiviserat sin verksamhet med mBiz

Granitor hanterar alla sina anläggningar digitalt i mBiz via dator, platta eller mobil hela vägen från driftsättningens egenkontroll till uppföljning och eftermarknad med avtalsunderhåll.

”Det bästa med mBiz är att vi kan nyttja våra resurser på ett effektivare sätt. All information kring våra anläggningar är alltid tillgänglig via mBiz för alla behöriga inom organisationen och spetskompetenser kan delta i olika anläggningsprojekt oavsett geografisk placering.

Mirror, som tillhandahåller mBiz, har varit lyhörda och stöttat oss under vår digitala resa från de pappersbaserade egenkontrollerna till webbaserade checklistor och protokoll. Enkel kontakt med och snabb återkoppling från mBiz-supporten är en sak som vi särskilt uppskattar.”

Thomas Carlstein,
Granitor Electro

Berätta lite mer om Granitor och vad ni gör

Granitor Electro är ett av Sveriges största elteknikföretag, med stort fokus på utveckling av entreprenad- och servicetjänster inom elinstallation och mekaniskt underhåll. Vi är leverantörsoberoende, vilket innebär att vi kan skräddarsy lösningar utifrån specifika behov. Vi tror på samarbete och arbetar gärna nära våra kunder i långsiktiga relationer byggda på resultat och förtroende. För att lyckas med det erbjuder vi idag tjänster inom elinstallation, instrument, security, hiss, fastighetsautomation och mekaniskt underhåll. Våra största uppdragsgivare idag finns inom branscherna energi, bygg- och fastighet, gruvor och den offentliga sektorn.

 

Thomas, vad har du för roll inom Granitor och vad är fokus för dig i din roll? 

Jag tillhör Region Security inom Granitor Electro som är certifierad anläggarfirma för Inbrottslarm, CCTV och brandlarm.
Jag har haft rollen som sakkunnig inom brandlarm sedan vi startade upp med vår verksamhet som anläggarfirma för mer än 20 år sedan. I övrigt ansvarar jag för verksamhets- och kvalitetsutveckling inom regionen.

 

Vilka var era utmaningar som gjorde att ni sökte efter ett nytt system? 

Vi hade från början vårt anläggningsregister upplagt i en Access-databas på en filserver. Registret växte i storlek vartefter fler och fler kunder anlitade oss och vi insåg att vi behövde modernisera och öka säkerheten för registren och hanteringen av våra kunders systemdata.

 

Vad vill ni uppnå med det nya systemet? 

Eftersom det är våra kunders data vi har i registren måste vi säkerställa att innehållet inte kommer i händerna på obehöriga. Datat ska samtidigt vara tillgängligt för våra tekniker på ett smidigt sätt för att vi på ett kostnads- och tidseffektivt sätt ska kunna utföra våra kunders uppdrag. Ett tryggt sätt att hantera behörigheter på olika nivåer var viktigt för oss.

 

Varför valde ni just mBiz?

De enda som svarade upp mot våra önskemål var Mirror med systemet mBiz. Det beror på den flexibilitet och stabilitet som mBiz ger, ingen annan aktör vi tittade på kunde erbjuda något motsvarande.
Mirror gav oss möjlighet att komma med önskemål kring mBiz-modulerna och vi kände ett engagemang från dem att involvera oss i utvecklingsprocessen.

 

Vad använder ni mBiz till i dag?

Det började som sagt med en modul i mBiz som heter Anläggningar, en ersättning för vår dåvarande Access-databas. Vi har sedan dess byggt vidare och inkluderat även digitala checklistor och protokoll i mBiz vilken ger oss en unik möjlighet att hantera en anläggning via webbinterface från driftsättningens egenkontroll till uppföljning och eftermarknad med avtalsunderhåll med hjälp av serviceplaneringskalendern. Hela historiken samlat på ett ställe, lätt åtkomligt för den behörige men oåtkomligt för övriga.

 

Berätta om hur mBiz underlättar för er verksamhet?

Vi kan nu släppa alla pappersbaserade egenkontrollmallar och hantera allt vårt arbete inom Security via webbinterfacet på telefon, platta eller PC. Eftersom vi är utspridda på en massa olika platser runt landet har en utmaning varit att få till en plattform som är tillgänglig för alla behöriga, oavsett geografisk placering. 

 

Vilka tycker ni är de största fördelarna med mBiz?

Flexibiliteten och driftsäkerheten. Man behöver inte abonnera på fler funktioner i mBiz än vad man för tillfället behöver - allt fungerar som det ska, när det ska. mBiz olika moduler nyttjar samma databas vilket gör att man bara behöver ange ett värde eller en uppgift en gång inom mBiz, så faller det igenom inom alla moduler. Ett villkor från oss var att man aldrig skulle behöva lägga in samma sak mer än en gång.

 

Vad är resultatet av att använda mBiz så här långt?

Det mest påtagliga är att vi kan nyttja våra resurser på ett effektivare sätt, spetskompetenser kan användas i olika projekt oavsett geografisk placering av projekt och resurs.

 

Har ni något råd till andra som ska göra samma resa?

Kontakta Mirror, ni kommer inte att bli besvikna.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer?

Vi visar gärna upp mBiz för dig och din verksamhet. Boka en kostnadsfri demo.