Ny version av mBiz

Torsdagen den 26 mars driftsätter vi mBiz 2.4 där vi bl.a. öppnar upp första delen i en serie importmöjligheter och stödjer protokoll för egenkontroller.

Egenkontroller

För er som arbetar med anläggningar, digitala checklistor och olika typer av kontroller och protokoll innebär mBiz 2.4 att ni nu kan använda mBiz för era anläggningar hela vägen från egenkontroller vid driftsättning till uppföljning och avtalsunderhåll.

I och med importfunktionaliteten som kommer i version 2.4 finns det nu möjlighet att importera apparatlistor och arbetsmoment direkt till protokoll om du till exempel ska utföra en kontroll för alla installerade komponenter på en anläggning.

Importfunktionalitet

Under våren kommer vi att införa importfunktionalitet i gränssnittet. Man kan då importera bland annat organisationer, artiklar, anläggningar och komponenter. På så sätt kan ni själva enkelt masskapa t.ex. anläggningar och organisationer eller föra över dem från andra system.

Först ut nu i mBiz 2.4 är stöd för import av t.ex. apparatlistor och testpunkter till arbetsmoment, checklistor och protokoll.

Importera kan man göra både till ärendemall och direkt till ett ärende. Öppna en ärendemall eller ett ärende och välj ”importera”. I fönstret som sedan öppnas finns en exempelfil inklusive användarguide tillgänglig att ladda ned för den som vill ha. I efterföljande steg bygger du sedan upp ditt protokoll innan du slutligen utför importen.

Filformat som stödjs är Excel (xls, xlsx) och textfiler (tab, csv)

 

Förbättringar arbetsmoment

Här följer några fler nyheter och förbättringar som är relaterade till ärendemallar, checklistor och arbetsmoment.

 • Ett arbetsmoment har nu både ett fält för beskrivning men också ett fält för intern information. Den interna informationen presenteras inte på arbetsprotokollet och är ämnat för till exempel instruktioner eller annat som kan hjälpa tekniker att utföra testpunkterna.
 • Precis som innan kan man lägga in arbetsmoment manuellt i mallar men nu har vi utökat så att man även kan lägga in och redigera arbetsmoment direkt i ett pågående ärende. Det innebär att en tekniker på fält kan lägga in nya moment om det skulle behövas i samband med att man utför kontrollen. Att lägga till och redigera är i nuläget endast möjlig via laptop/dator, ej mobil.
 • Man byter enkelt mellan Utförande-läge och Ändra-läge via de grå knapparna bredvid knappen ”Nytt arbetsmoment”. Utförande-läge väljer man när man ska rapportera resultat och Ändra-läge då man vill redigera arbetsmomenten. 
 • Ett annat tillägg är att det är möjligt att vid både import och manuellt förfarande skapa grupper som man lägger in arbetsmoment i. Fördelen med det är att man kan få en bättre översikt om man har många arbetsmoment. Det är även användbart om man har många testpunkter per komponent. Då skapar man en grupp per komponent som innehåller underliggande testpunkter.

 

A: Man kan nu gruppera arbetsmoment. B: Man växlar enkelt mellan utförande-läge och ändra-läge. C: Initiera import av arbetsmoment och apparatlistor. D: Lägg till ärendespecifika arbetsmoment.
 • Det finns nu även möjlighet att kopiera moment i mall och ärende via momentets högermeny. Via samma meny kan man också välja att lägga till ett nytt moment ovanför eller under det aktuella.
 • Att utföra arbetsmoment fungerar precis som innan i mobilen med några mindre förändringar:
  • Ni ser hur många undermoment som är utförda i grupperna via den blå/grå stapeln.
  • En länk till första, ej ännu utförda, moment är användbart för att slippa rulla upp och ned i listan om man har många arbetsmoment.
  • Grupper öppnar ni genom att bara klicka på gruppnamnet. Då listas undermomenten och ni utför dem som vanligt.

Synkronisering från mall till ärende

Vi har nu en manuell synkroniseringsfunktion som innebär att man kan välja om ändringar i en mall ska slå igenom på ärenden som baseras på den. Detta underlättar om man masskapat ärenden utifrån en mall och upptäcker att man behöver lägga till eller förändra någonting. Man behöver då inte gå in på varje enskilt ärende och göra samma ändringar.

Du kan välja vilken av den ändrade informationen som skall synkroniseras över.

Ny layout för åtgärdsknappar

Vid massändring av ärenden, projekt m.m. ser det nu lite annorlunda ut än innan. När man markerar de ärenden man vill ändra hittar man nu en grön "Ändra"-knapp uppe till höger och ”Radera” visas i röd text. På så sätt blir det mer enhetligt med övriga funktioner i mBiz.

 

Utöver dessa funktioner har vi även åtgärdat vissa buggar och kundspecifika önskemål.
Och som alltid, om du har någon frågor kring den nya versionen, ny funktionalitet eller
mBiz generellt,
är du alltid välkommen att kontakta oss.

Funderar du över någonting?

Funderar du över någonting?

Vår support svarar gärna på dina frågor.