Fler importmöjligheter i nya versionen av mBiz

Torsdag 23/4 sjösätter vi ytterligare importfunktionalitet och den här gången är det dags för anläggningar och organisationer. Det betyder att ni själva enkelt kan masskapa nya anläggningar och organisationer eller föra över befintliga från ert gamla system till mBiz.

    

Importera

Organisationer/Kunder

Genom organisationsimporten kan ni nu lägga in alla era kunder inklusive deras adresser för besök, fakturor och leveranser samt annan information som telefonnummer, e-post, kundansvarig och beskrivning.

Anläggningar

I och med import av anläggningsregister kan man nu skapa många nya anläggningar i ett svep och ange plats, driftsättningsdatum och revisionsdatum.

Vid importen lägger man även in anläggningarnas kategori och centralenhet. Om dessa inte redan är inlagda i mBiz kommer de att skapas automatiskt vid importtillfället. Ni kan även importera till egendefinierade fält.

Det ni behöver göra innan ni startar en anläggningsimport är att säkerställa att alla kunder som anläggningarna ska registreras på är inlagda i mBiz. De kunder som inte redan är inlagda kan ni antingen importera eller lägga in som vanligt genom gränssnittet.

Exempelfiler och importguide

I importfönstret tillhandahåller vi exempelfiler för importerna som förutom exempeldata även innehåller en detaljerad guide som visar hur importerna går till och berättar vad ni ska tänka på när ni förbereder era importfiler.

Filformat som stödjs är Excel (xls, xlsx) och textfiler (tab, csv)

Förbättringar arbetsmoment

Vi har gjort ytterligare förbättringar kring ärendemallar och arbetsmoment för att göra det ännu mer flexibelt.

Ärendemallar och arbetsmoment använder ni för att bygga upp digitala checklistor och protokoll. Mer information kring just detta hittar ni i föregående release note.

Ej relevant som resultatalternativ

Det finns nu ett nytt resultatalternativ som vi kallar ”Ej relevant” på arbetsmomenten. Detta alternativ finns alltid med på alla Uppgifter och Kontrollpunkter och används när momentet av någon anledning inte kan appliceras på just den anläggningen eller enheten man testar. En kommentar är obligatorisk att fylla i samband med att man väljer "Ej relevant" som resultat.

Anmärkning och filer på moment av typen Uppgift

Det finns numera möjlighet att lägga in anmärkning och ladda upp fil i arbetsmoment av typen Uppgift precis som i Kontrollpunkt.

Återanvända mallkomponenter

För att minska mängden dubbelarbete kan ni nu lägga in en hel ärendemall eller grupper/arbetsmoment från en mall som delmängd i ny mall eller i ett ärende. Det gör att man kan bygga upp mallkomponenter som man återanvänder i nya mallar vilket är användbart exempelvis i de fall där man har samma arbetsmoment/testpunkter för flera objekt.

Påbörjade arbetsmoment och anläggningsägare

Nu har vi lagt in en kolumn i ärendelistan där man snabbt får en överblick över vilka ärenden som innehåller arbetsmoment och hur många av dessa som är utförda.

En annan nyhet är att anläggningsägare nu är en valbar kolumn i ärendelistan. 

Utöver dessa funktioner har vi även åtgärdat vissa buggar och kundspecifika önskemål.
Och som alltid, om du har någon frågor kring den nya versionen, ny funktionalitet eller
mBiz generellt, 
är du alltid välkommen att kontakta oss.

Funderar du över någonting?

Funderar du över någonting?

Vår support svarar gärna på dina frågor.