Visste du att du kan skapa digitala checklistor i mBiz?

Som anläggarfirma kan du använda våra digitala checklistor för att exempelvis skapa kontroller för idriftsättning eller för uppföljning och serviceunderhåll för dina kunder. Eller varför inte använda checklistorna för annat arbete – i princip alla branscher använder checklistor på något sätt i sitt dagliga arbete. När och till vad använder du checklistor?

Du kan skapa egenkontroller eller listor med arbetsmoment i alla dina ärenden/arbetsordrar i mBiz, oavsett vad du ska använda dem till. Och vi har gjort det smidigt för dig genom att ge dig flera olika valmöjligheter. Ett par olika exempel ser du nedan.

Mallar

Mallar

Antingen skapar du en mall som du kan återanvända för återkommande arbeten så som egenkontroller av servicearbeten där du har arbeten som innehåller samma slags arbetsmoment.

Manuell hantering

Manuell hantering

Ett annat exempel är att du kan skapa dina arbetsmoment direkt i vilket ärende/arbetsorder du vill, utan att ha en mall i bakgrunden.

Och för en ännu snabbare hantering kan du importera arbetsmomenten från en existerande Excellista direkt in i din arbetsorder.

Nyttan med dessa två olika sätt är att du täcker upp många av ditt företags behov, oavsett om det är ett planerat eller ad-hoc arbete. Och som tekniker kommer du såklart åt allting från din mobil när du är ute på fältet.

Själva arbetsmomenten skapar du på det sätt som passar just ert behov, du kan se några exempel nedan:

  • Som obligatoriska eller icke obligatoriska moment
  • Med eller utan en tvingande kommentar eller decimaltal
  • I grupperingar för att dels underlätta användarvänligheten för dina anställda men också ge en snabbare översikt för service- eller projektledaren

Uppdatera redan skapade ärenden

Och gör du ändringar i en mall som du vet att det redan har skapats en massa arbetsordrar på kan du använda den smidiga synkroniseringsfunktionen som uppdaterar alla redan skapade arbetsordar enligt den förändring som du gjort i mallen.

Och självklart kan du även generera ett arbetsprotokoll när hela arbetsordern är slutförd.

Låter det intressant?

Låter det intressant?

Ta kontakt med oss så berättar vi mer.