Boost Redovisning effektiviserar med mBiz

Boost sköter all sin tidredovisning och ärendehantering i mBiz för att förenkla sin faktura- och löneunderlagshantering.

"Med mBiz har vi effektiviserat den interna tidsåtgången tack vare att systemet är användarvänligt, snabbt och enkelt. När vi startade Boost ville vi inte att de anställda skulle lägga onödigt tid på att lära sig ett krångligt tidredovisningssystem, och vi såg direkt att mBiz skulle vara enkelt för alla att lära sig."

Malin Blomqvist,
Auktoriserad redovisningskonsult och delägare

Berätta lite mer om Boost Redovisning

Boost Redovisning AB är ett nystartat bolag med många års erfarenhet inom redovisning, lönetjänster och rådgivning. Verksamheten startade i oktober 2020 och vi är i dagsläget sex anställda.
Vår målsättning är att jobba nära kunderna med effektiva arbetssätt och ge dem en lokal närvaro för att skapa största möjliga mervärde för kunden. Som nystartat företag är vår ledstjärna ”kunden i fokus” för att underlätta deras vardag.


Vad har du för roll inom Boost Redovisning och vad är fokus för dig i din roll?

Jag är auktoriserad redovisningskonsult och en av delägarna i Boost Redovisning. Mina arbetsuppgifter sträcker sig över alla våra tjänsteområden. Det jag brinner för är att arbeta i ett nära samarbete med våra kunder. Utöver det arbetar jag mycket med digitalisering och utbildningar i olika affärssystem.


Vilka var utmaningarna som gjorde att ni sökte efter ett system och vad ville ni uppnå med det nya systemet?

De flesta av oss på bolaget har tidigare arbetat i större bolag med ganska krångliga system för tidredovisning och fakturagenerering och vi ville därför förenkla arbetsprocesserna när vi startade Boost.
Med den gemensamma erfarenheten var vårt mål att hitta ett användarvänligt system som kunde samla all vår redovisade tid och generera fakturaunderlag med bara någon enstaka knapptryckning. mBiz har löst detta åt oss på ett väldigt bra sätt.


Vad använder ni mBiz till i dag?

Vi använder tidredovisning, ärendehantering samt faktura- och löneunderlag. För oss är det väldigt smidigt att få ut våra löneunderlag i mBiz, underlagen är tydliga och vi kan även laborera med analyser för att vi ska kunna effektivisera vår verksamhet.


Varför valde ni just mBiz och på vilket sätt har systemet underlättat för er verksamhet?

När vi startade Boost ville vi inte lägga onödig tid på att lära oss ett krångligt tidredovisningssystem, och vi såg direkt att mBiz skulle vara enkelt för alla att lära sig. Vi har effektiviserat arbetstiden tack vare att mBiz är användarvänligt, snabbt och enkelt. Vi redovisar vårt arbete allt eftersom och får den redovisade tiden direkt till våra faktura- och löneunderlag vilket underlättar enormt.


Vilka tycker ni är de största fördelarna med mBiz?

Användarvänligt, snabbt att arbeta i och att det är en smidig informationsöverföring mellan modulerna.


Vad är resultatet så här långt?

Vi sparar in enormt på vår arbetstid eftersom vi aldrig behöver leta efter information till fakturaunderlagen - all information finns inlagd och fakturaunderlagen är enkla att läsa av och ger oss en tydlig översikt över vem som har gjort vad. Integrationen mot Fortnox är pricken över i, där vi sparar in ännu mer tid på administrativt arbete.


Råd till andra som ska göra samma resa?

Tveka inte att hoppa på mBiz-tåget! Mirror har stöttat oss under hela implementeringsprocessen, har vi haft frågor har vi fått snabb hjälp. Samtidigt som vi startade upp arbetet i mBiz har vi även utvecklat en hemsida tillsammans med Mirrors web-team. Så mitt bästa tips är att inte tveka eftersom Mirror helt enkelt är väldigt enkla och trygga att ha att göra med.