Vad är ett molnbaserat affärssystem och varför är det bra?

Att välja affärssystem är ett stort och viktigt beslut. Du kommer ställas inför många val, och det kanske mest grundläggande beslutet är huruvida affärssystemet ska vara molnbaserat eller inte. Men vad är egentligen ett molnbaserat affärssystem och varför är det bra?

I detta blogginlägg har vi listat de fördelar som vi tycker är viktigast med en molnbaserad lösning samt hur du kan hantera eventuella risker.

1. Tillgängligheten

En stor poäng med att använda ett molnbaserat affärssystem är tillgängligheten. Eftersom systemet finns i molnet i stället för att installeras lokalt på er server eller din dator så innebär det att du kan använda det var och när som helst. Det enda du behöver är internetuppkoppling. All information och dokumentation som sparas i affärssystemet är alltid uppdaterad, så att du och dina kollegor ser samma uppgifter i realtid. 

 

2. Smidig implementation

Ett molnbaserat affärssystem kräver inte någon lokal installation eller att en massa ny hårdvara köps in. Implementation är i stället snabb, smidig och enkel – allt finns ju i molnet. Ett molnbaserat system uppdateras dessutom regelbundet av leverantören, vilket säkerställer att du alltid har den senaste funktionaliteten. På så sätt slipper du lägga stora resurser på att implementera ett system som snabbt blir gammalt och som blir dyrt att uppgradera.

 

3. Hög säkerhet

Det här med säkerhet är en viktig aspekt för alla företag när de ska köpa in nya system. Det är viktigt att göra noggrann research om sin leverantör för att säkerställa att ens data är i trygga händer. Vi vet att det fortfarande finns de som är lite tveksamma gällande just molnbaserade lösningar och huruvida de är säkra eller inte.  

På senare tid har det dock gjorts stora framsteg gällande molnsäkerhet och många anser numer att det till och med är ett säkrare alternativ än att lagra sin data lokalt. Genom att använda en molnbaserad lösning är det leverantören som ansvarar för datasäkerheten. Leverantören, vars kärnverksamhet bygger på att leverera just säkra, molnbaserade lösningar, har ofta en mycket säkrare datacentral än vad ett genomsnittligt företag har. Därför är det många gånger säkrare att lagra sin data i molnet.

När det kommer till nätbaserade hot är det inte bara systemet i sig som medför en risk, utan även den som använder det. Vi människor är tyvärr ganska dåliga på att ha säkra lösenordsvanor som håller vår data skyddad. Det finns också en viss risk för att vi agerar oaktsamt när vi surfar runt på nätet eller att vi slarvar bort våra mobiltelefoner. För att minska risken för denna typ av problem kan man använda sig av exempelvis tvåstegsverifiering, eller varför inte en lösenordshanterare?

 

4. Flexibilitet som hjälper ditt företag att växa

Licensmodellen som molnbaserade affärssystem erbjuder innebär ofta att du betalar per användare och månad. Det brukar dessutom vara enkelt att utöka antalet licenser ifall ditt företag växer. Således blir det väldigt smidigt att anpassa affärssystemet efter just din verksamhet. Eftersom systemet är molnbaserat finns det heller ingen geografisk begränsning, så om du flyttar eller öppnar upp ett nytt kontor så är det inga problem att fortsätta använda samma system. 

 

Är du en behörig anläggarfirma?

Då vet du såklart att det är det viktigt att välja en leverantör som uppfyller kraven för lagring av anläggningsdokumentation. Vi på mBiz uppfyller riktlinjerna enligt SSF 1015 så att du kan känna dig trygg med att all dokumentation sparas på ett säkert sätt. Här kan du läsa mer om hur mBiz passar dig som jobbar inom säkerhet. 

 

Vill du veta mer om hur mBiz kan hjälpa just ditt företag?

Vill du veta mer om hur mBiz kan hjälpa just ditt företag?

mBiz är ett molnbaserat affärssystem som är uppbyggt av moduler. Det innebär att antingen kan använda det som ett komplett affärssystem, eller så väljer du själv ut de funktioner som just du behöver.

 

 

Kontakta oss så visar vi dig hur mBiz fungerar