Förbättrade checklistor i mBiz

Det är med glädje som vi meddelar att checklistorna i mBiz nu får ny funktionalitet. Vi har genomfört en rad förbättringar som vi hoppas att många av er ska ha nytta av.

Målet är att de nya checklistorna ska kunna användas i riktigt stora installationsprojekt. Dessutom hoppas vi att de kommer underlätta både skapande och utförande av större testprotokoll. De förbättringar som vi har infört i detta första skede handlar mycket om att få en enklare struktur och överblick samt tydligare koll på framdrift - det vill säga hur mycket som är utfört. 

Under hösten kommer arbetet med egenkontrollerna att gå vidare och bland annat utökas med fler typer av fält för ännu mer flexibilitet. Så se till att hålla koll här på bloggen och ta del av vårt nyhetsbrev om du inte redan gör det för att hålla dig uppdaterad på allt nytt som sker. 

Vilka förändringar har skett?

Checklistan presenteras nu som ett träd där varje nod är en grupp som innehåller kontroller. När du markerar en grupp i trädet presenteras gruppens information samt dess ingående undergrupper och kontroller i listan bredvid.

 

Tydligare överblick

I ett ärende kan man för varje grupp i trädet se framdriften, det vill säga hur många kontroller som är utförda av totalen. Det är också enkelt att se om de innehåller ej godkända resultat (varningstriangel) eller obligatoriska kontrollpunkter som inte är utförda (gul etikett).

 

 

 

Flera kontrollpunkter i samma kontroll

När du skapar en kontroll kan du nu skapa upp flera testpunkter (kontrollpunkter) av olika typer inom samma kontroll.

Till vänster ser du hur det ser ut när du skapar checklistan samt hur det ser ut för den som utför kontrollen. 

Checklistorna har nu även en status som automatiskt blir ”påbörjad” så snart man börjar utföra någon kontrollpunkt.

Andra mindre ändringar som införts är exempelvis prestandaförbättringar av ärendelistan.

Vad händer med nuvarande checklistor?

Befintliga mallar och checklistor kommer att överföras till det nya formatet. De kommer ha en testpunkt i varje kontrollpunkt, som idag, men efter konverteringen och vid skapandet av nya kontroller kommer det vara möjligt att bygga upp checklistorna med de nya funktionerna.

Har du några frågor eller funderingar?

Tveka inte på att kontakta oss så hjälper vi dig! Du kan mejla till support@mirror.se eller ringa oss på +46 (0)10 1300 499