Så bidrog mBiz i Coreparts certifieringsprocess

När Corepart påbörjade sin resa mot att bli certifierad anläggarfirma behövde de ett nytt system för lagring och hantering av anläggningsdokumentation. Lösningen blev mBiz, ett enkelt och tillgängligt system som effektiviserar företagets verksamhet.

En helhetsleverantör inom säkerhet

Corepart är ett säkerhetsföretag som arbetar med att förebygga brott och intrång genom att leverera lösningar inom larm, brandskydd, kameraövervakning och passersystem. Hela vägen från den första delen av processen till den sista är Corepart där och ser till att det slutgiltiga säkerhetssystemet blir perfekt utformat efter sina kunders behov.

För snart två år sedan certifierade Corepart sig genom Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB, SBSC, i syfte att bli en certifierad anläggarfirma. I samband med certifieringarna var det nödvändigt för företaget att se över sin lagring och hantering av dokumentation, varav en viktig aspekt var att säkerställa att all data lagras i Sverige. Även inloggning med tvåstegsverifiering var ett krav när Corepart skulle välja lösning.

 

Fokus på användarvänlighet och tillgänglighet

Via rekommendationer kom Corepart i kontakt med mBiz, en lösning som uppfyllde alla krav. Redan tidigt i processen märkte de dessutom vilket enkelt och lättförståeligt system det är.

- Det är enkelt att förstå hur mBiz är upplagt – hur man bygger olika organisationer, hur man lägger in dokument och så vidare. Det är logiskt helt enkelt, vilket är väldigt skönt, berättar Madeleine Killian, leveranschef på Corepart.

En annan fördel med systemet som Madeleine lyfter är att det är webbaserat.

- Det måste vara enkelt för oss att komma åt saker och ting för att vi ska kunna arbeta så effektivt som möjligt. Därför är det också väldigt positivt att det är webbaserat, så att vi kommer åt allt även ute på fält och oavsett om man använder dator, mobil eller surfplatta, säger Madeleine.

 

Snabb support och bra bemötande gjorde valet enkelt

Madeleine förklarar att en av huvudanledningarna till att Corepart valde just mBiz var den support och det bemötande som de fick från medarbetarna på Mirror.

- Vår kontaktperson på Mirror har varit väldigt bra på att finnas tillgänglig, höra av sig, följa upp och återkoppla väldigt snabbt när vi har haft frågor. Vi har också fått mycket hjälp med hur vi kan använda mBiz på bästa sätt för just vår affärsmodell, vilket har varit extremt positivt, berättar Madeleine.

Corepart

Corepart

Corepart grundades 2011 och är bland annat certifierade för inbrottslarm (SSF 1015) och kamerabevakning (1060). Företaget är idag 23 anställda och omsätter 67 miljoner. 

Madeleine Killian

Madeleine Killian

Madeleine Killian arbetar på Corepart som leveranschef vilket innebär att hon har det övergripande ansvaret över företagets leveransavdelning. Tillsammans med deras projektkoordinator, tekniker och behöriga ingenjörer ser hon till att alla projekt genomförs på ett bra sätt enligt tidsplan.

Medarbetarna på Corepart använder mBiz dagligen. De har alla sina kunder upplagda i systemet och Madeleine förklarar att de använder mBiz som ett flöde för hela sitt arbetssätt, bland annat för att kunna se hur långt de kommit i olika projekt.

- mBiz ger oss en snabb överblick i och med att vi har allt samlat där. Vi kan enkelt se vad olika kunder har för utrustning, vilket märke det är, hur många sektioner olika centraler har, om anläggningen är larmklassad eller inte. Det är väldigt bra, förklarar Madeleine.

Resultatet blev ett effektivare arbetssätt

Implementationen av mBiz har resulterat i att Corepart har effektiviserat sin verksamhet. I och med att medarbetarna ofta är väldigt utspridda så underlättar det att använda ett onlinebaserat system där allt hela tiden synkroniseras. Det minskar risken för att göra dubbletter eller att information försvinner.

- Vi behöver inte längre ringa till kollegor hela tiden för att fråga om de arbetar i ett dokument, berättar Madeleine.

Till andra företag som ska göra samma resa som Corepart och implementera ett nytt verksamhetssystem vill Madeleine lämna en uppmaning – nämligen att våga.

- Det är egentligen bara att våga göra det. Det är lätt att man tycker att förändring känns otryggt. Men så stöttande som medarbetarna på Mirror har varit i hela den här processen så är det inga konstigheter. De finns där, släpper inte taget. Det är bara att våga, avslutar Madeleine.

Är du nyfiken på mBiz?

Är du nyfiken på mBiz?

mBiz är ett molnbaserat affärssystem som är uppbyggt av moduler. Det innebär att du antingen kan använda det som ett komplett affärssystem, eller så väljer du själv ut de funktioner som just du behöver.