Releasenotes för helåret 2022

År 2022 tog vi ett enormt kliv framåt när det kommer till utvecklingen av mBiz. Vi satsade stenhårt på egenkontroller (digitala checklistor), men även på vår projektmodul. Nedan kan du se en lista på exempel på saker som vi har utvecklat under året.

Egenkontroller

 • Dokument i en kontrollmall.
  • Numera kan du spara dokument i kontrollmallen, exempelvis om det är någon instruktion du vill förmedla till den som utför kontrollen så som manualer eller beskrivning av referensvärden.
 • Du kan skriva ut en kontrollplan för egenkontroller.

 • Möjlighet att tilldela specifika kontroller i en checklista till en användare.

 • Snabbåtkomst via dashboard.
  • Nu visar vi användaren sina tilldelade kontroller direkt på startsidan när den loggat in i mBiz.
 • Historik finns nu under varje kontroll.

 • Vi har även lagt till så att du nu kan filtrera inom din checklista på status och tilldelad samt på historiken.

 

 

 

 

 

Projekt

 • Du kan lägga till alla inblandade organisationer på ett projekt och ange vilken roll (ex. underleverantör, kalkylator m.fl.) den och dess personer har inom projektet.
  • Projektorganisationerna visas på projektets översikt.
  • Det finns även möjlighet att skriva ut projektorganisation.
 • Styr synligheten av ditt projekt via den nya funktionen ”projektmedlemmar”.
  • Du kan numera styra vilka personer som ska kunna se de projekt som du arbetar med. Du kan välja att antingen sätta synlighet för alla användare inom din installation, eller att endast vissa personer kan se projektet. Om du använder dig av avdelningar kan du ställa in synligheten även på den nivån.
 • Checklistor i ett projekt.
  • Innan kunde du endast ha dina checklistor kopplade till ärenden, men nu har vi lagt till möjligheten att även kunna ha en checklista direkt i ett projekt.

 

Dokumenthantering

 • Nu har vi gjort det väldigt mycket enklare för dig att spara de dokument som du genererar i mBiz. Du kan välja mellan att spara dokumenten på ditt ärende, projekt, anläggning eller organisation. Allt för att göra din dokumenthantering smidigare.

 • Något som många kunder har efterfrågat är möjligheten att se på en dokumentmapp om den redan innehåller filer. Detta kan du nu se genom att systemet presenterar en gem-ikon på berörda mappar. Klicka på bilden till höger för att förstora den så ser du vad vi menar. 

 

 

 

 

 

Generellt i mBiz

 • Snabbare åtkomst.
  • På mBiz dashboard ser du nu även dina senaste besökta exempelvis ärenden eller anläggningar.
 • Vi har avsevärt förbättrat användarvänligheten i vårt administratörsgränssnitt. Vi har inte hunnit med alla sidor ännu, men det kommer. Framförallt har vi förenklat översikter över behörigheten på de roller som du skapar.

 • Du kan ladda upp profilbild på din användare.

 • Du kan också numera klistra in bilder direkt i kommentarer istället för att behöva ”browsa” fram rätt bild. Färre klick helt enkelt 😊

 

Håll nu i hatten och häng med oss, för under 2023 kommer det att ske ännu fler spännande saker! <3