Åtkomst på anläggnings- och projektnivå

Har du saknat möjligheten att ställa in synlighet direkt på dina anläggningar eller projekt? Du behöver inte vänta längre! Nu lanserar vi en förbättrad version av vår åtkomststyrning.

Vi vet att säkerheten är viktig när man arbetar med anläggningar och efter samtal med er, våra kunder, lanserar vi nu denna förbättrade åtkomstfunktion.

För anläggningsregistret betyder det att du numera inte måste ställa in synlighet så högt upp som på kategorinivå, utan att du istället kan göra detta ända ner på anläggningsnivå. Den nya synlighetsinställningen möjliggör styrning antingen på avdelning, grupp eller på personnivå.

I praktiken betyder det exempelvis att du kan ställa in att endast en viss grupp människor ska kunna se en specifik anläggning, eller att endast anläggningens avdelning får se den. 

Givetvis måste du inte ställa in synlighet på varje anläggning om du inte vill det, du kan välja att behålla en öppen synlighet för alla användare. 

PS. Funktionen kommer att se likadan ut oavsett om du arbetar med anläggningar eller projekt.

 

Frågor?

Tveka inte att höra av dig till din kontaktperson på Mirror så hjälper vi dig!