Digitalt provningsprotokoll för anläggningar

Nu har vi lagt till möjligheten att skapa digitala checklistor baserat på en anläggnings utrustning – en digital egenkontroll som kan utföras i alla enheter och som du därefter kan generera ett protokoll för att skicka till slutkund eller annan intressent.

För att använda funktionen behöver du som vanligt först skapa en checklistemall. Mallen skapar du precis som vanligt med olika objekt och kontroller, det nya är att du nu har möjligheten att ställa in att en kontroll automatiskt ska skapas i checklistan för varje utrustning, alltså baserat på respektive anläggnings utrustningslista.

Att utföra kontrollerna och ta ut ett protokoll för checklistan fungerar precis som tidigare för andra checklistor.

Med den nya typen av kontroll - för utrustning - kan du ange vad kontrollens rubrik ska vara, exempelvis Kontroll av {UNR} {utrustningstyp} vilket då kommer tolkas för respektive utrustning där {UNR} byts ut till utrustningens UNR och {utrustningstyp} byts ut till utrustningens typ.

När du använder mallen med utrustningskontrollen kommer mbiz alltså att skapa en kontroll för varje utrustning, och namnge den utefter hur du har ställt in att rubriken ska skapas.

Precis som för andra kontroller kan du skapa olika kontrollpunkter som teknikern då ska utföra för respektive utrustning.

För varje anläggning kan du säga hur strukturen för utrustningen ska se ut i checklistan. Vill du att det ska se ut som utrustningsträdet? Eller vill du att utrustningen ska hamna i en platt struktur sorterad efter exempelvis sektion eller UNR?

När du skapar en arbetsorder på en anläggning kan du välja att använda en checklistemall.

Använder du en mall som har en utrustningskontroll i sig kan du ange om du endast vill kontrollera utrustning som blivit driftsatt eller reviderad sedan ett visst datum, eller om du vill att det ska skapas en kontroll för all utrustning.

När arbetsordern är skapad kommer det finnas en flik för checklistan där alla kontroller från mallen finns med samt en kontroll för all vald utrustning. (Se första bilden i den här artikeln.)

Att utföra kontrollerna och ta ut ett protokoll för checklistan fungerar precis som tidigare för andra checklistor.

Det har även tillkommit ett nytt fält på respektive utrustning för Avprovad.

Det är ett fält som du manuellt kan fylla i, om du inte använt mbiz för att automatiskt skapa ett provningsprotokoll, men om du använt checklistan i systemet så kommer det att anges automatiskt baserat på statusen i checklistan.

Avprovad kommer givetvis även anges i dokumenten för utrustningslista och anläggarintyg.

Utvecklingen av digitala provningsprotokoll fortsätter

I ett nästa steg kommer vi att lägga till möjligheten att skapa periodiskt underhåll baserat på utrustningslistan, exempelvis att en anläggning ska provas av en gång i halvåret och då ska alla centralapparater samt 10% av all övrig utrustning testas.

Vi hoppas som alltid att den här nya funktioner kommer att vara till stor nytta!

Som alltid finns vi här om du har några frågor eller funderingar kring den nya funktionaliteten eller annat. Tveka inte att kontakta oss!

Visste du att?

Visste du att du kan ange, per anläggning, hur din utrustningslista ska sorteras?

Standard är att den sorteras efter UNR, sektion eller artikelbenämning, beroende på vad som finns på utrustningen. Men du kan även ange att du vill kunna sortera utrustningslistan manuellt.

Sorteringen som du anger kommer därefter att gälla både i utrustningslistan och i dokumentation som genereras för utrustningen.