Förbättringar kring artiklar, avtal och prissättning

Att alltid ha tillgång till korrekt information om artiklar är centralt för att ge sina kunder en effektiv och kvalitativ leverans. Införandet av Centralregistret med information från grossister är ett exempel på detta, och mer är på gång!

Den uppdatering som nu har skett inför förbättringar framförallt för de av våra användare som även använder mbiz för att ta betalt av sina slutkunder.

Förbättringar kring artiklar 

Tidigare har det funnits användningsområde på artiklar i systemet, detta har nu blivit ersatt med artikeltyper 

  • Tid – används av dig och dina medarbetare vid tidredovisning
  • Material – alla artiklar som är material av olika slag, där du kan vilja fylla i information så som anläggningsdata, tillverkare, e-nummer etc.  
  • Övrigt – används för alla andra typer av artiklar som du vill kunna debitera till kund så som fastprisartikel, jourbilsersättning, milersättning, serviceavgift etc.

Vi har även lagt till statusar på artiklar vilket ger dig möjligheten att skapa upp en status för inaktiva artiklar. Dessa artiklar ligger alltså kvar i systemet, men kan exempelvis inte användas på nya artikelrader.  

Utöver detta har vi gjort lite gränssnittsförbättringar och förenklat formuläret samt lagt in översikt över grossistpriser direkt på artikelns detaljsida.  

Avtal blir Prisavtal 

Avtalsregistret har nu blivit omdöpt till Prisavtal för att förtydliga att det är här du lägger in prissättning för olika kunder. Ett prisavtal kan antingen vara generellt och tillgängligt för alla kunder i systemet, exempelvis en standardprissättning, eller angivet för flera specifika kunder, exempelvis för ramavtal, eller för en specifik kund.  

Formuläret för prisavtalen har minimerats och all prisberäkning ligger nu inne i fliken Prisberäkningar. Här kan du nu ange prisberäkning för de olika artikeltyperna som vi nämnde ovan, antingen för alla artiklar av den angivna typen, för en viss artikelgrupp eller en specifik artikel. 

För material kan du nu även ange prisberäkning för en specifik grossist eller till och med grossistens rabattgrupp. Som tidigare kan det beräknade priset antingen vara artikelns försäljningspris, rabatt på försäljningspriset, ett specifikt angivet pris eller påslag samt marginal på inköpspris.