Nyheter i dokumentgeneratorn för Anläggningar

Vi har lagt till nya dokument i anläggningsregistret och uppdaterat en del av befintliga. Uppdaterade anläggarintyg, uppdatering av strömförbrukningsberäkningen samt manuellt provningsprotokoll är några nyheter.

Uppdateringar på anläggarintyg för brandlarm

För dig som arbetar med brandanläggningar finns nu möjlighet att fylla i all data som ska anges i anläggarintyg SBF 103:8.

I anläggningsformuläret finns en flik för brand där du kan fylla i all data, beskrivningar samt ange eventuella bilagor.

 

Utöver det som visas på skärmbilden här intill finns alla övriga nödvändiga fält för dessa delar av intyget 

  • Styrfunktioner som aktiveras vid larm
  • Larmsignaler inom objektet som aktiveras vid larm
  • Larmöverföring till larmcentral
  • Täckningsområde vid utrymningslarm
  • Utlarmningsselektering vid utrymningslarm
  • Övriga uppgifter
  • Avvikelser och övriga noteringar

 

All information som du anger i denna flik kommer därefter automatiskt fyllas i på anläggarintyget.

Manuella provningsprotokoll

Som vi beskrivit i en annan artikel har vi lagt in möjligheten för digitalt provningsprotokoll i mbiz som genereras automatiskt baserat på en anläggnings utrustningslista.

Men ibland kan man ha behov av att göra provningsprotokollet på det traditionella dokumentbaserade sättet. Det kanske är en UE som ska utföra avprovningen, eller att teknikern inte kommer ha tillgång till internet på plats.

I dessa fall kan du välja att skriva ut ett manuellt provningsprotokoll genom en rapport, som heter "Manuellt provningsprotokoll".

Ny rapport Stycklista B

Vi har även lagt till stöd för Stycklista B som finns tillgänglig som utskrift på alla inbrottsanläggningar samt integrerade anläggningar.

Gruppering av utrustningslistan

Vidare har vi lagt in möjligheten att gruppera utskriften för utrustningslistan på utrustningstyp eller artikel.

Uppdatering av strömförbrukningsberäkningen

Vi har även lagt in stöd för strömförbrukningsberäkning enligt norm SSF 130:9, det vill säga att endast utrustning så som larmdon ska räknas med i larmläge. Den gamla versionen SSF 130:8 finns fortfarande kvar och systemet kommer generera en strömförbrukningsberäkning enligt den versionen du har angett på anläggningen.

Sist, men inte minst, har vi lagt in stöd för att ange spänning på artiklar i mbiz. På så sätt kommer systemet att kunna räkna om strömförbrukningen om du har en mix av utrustning med 24 och 12 volt.

Mer information?

Som alltid finns vi här om du har några frågor eller funderingar kring den nya funktionaliteten eller annat. Tveka inte att kontakta oss!