Om oss

mBiz är en produkt som ägs och utvecklas av Mirror Partner Utveckling AB. Om du vill läsa mer om oss på Mirror, våra övriga produkter och tjänster kan du kika in på vår hemsida www.mirror.se.

 

 

Vilka är vi på Mirror och teamet som står bakom mBiz?

Mirror är ett Norrbottniskt IT-konsultbolag som startades i början på 90-talet med syfte att hjälpa till att datorisera företag i närområdet. Man kan säga att i stora drag är det precis det vi gör idag också, fast i nutid kallas det ”digitalisering” och närområdet är kanske lite större nu.

Det vi har och det vi kan är i mångt och mycket väldigt likt många andra IT-bolag. Så vad är det då som skiljer oss från andra?
Vi tror att en skillnad ligger i företagskulturen som är starkt värderingsdriven.
Det är vår önskan att verkligen göra skillnad i kundernas vardag, ge en fantastisk service och skapa riktigt långa relationer som vi alla vinner på. 

Vi utgår från vad som är strategiskt viktigt för vår kund och hjälper dem att digitalt både skapa nya affärer samt hantera dem. Det som i slutänden är målet är att det vi samskapar med våra kunder ska leda till ett värde i nästa led - för kundernas slutkunder. Vi vill helt enkelt att våra kunder ska lyckas, då har vi lyckats.

Så vad är idén med mBiz?

I nästan 30 år har vi hjälpt andra företag att bygga IT-lösningar som ska hjälpa dem att hjälpa sina kunder. Nu använder vi den kunskapen, drivkraften och innovationslusten till att förändra arbetsdagen för fler.

Vi vill helt enkelt komma närmare användaren av vår IT-lösning, den som behöver resultatet av vår innovation. I nära samarbete med våra kunder kan vi förenkla arbetsdagen genom digitalisering, och öka våra kunders värdeskapande i nästa led.

Det låter kanske fånigt om man säger det, men vi tror att en sparad tid i arbetsdagen leder till frigjord energi till världen. Och det är väl en fin drivkraft?