Digital ärendehantering för enklare administration

  • Smidigt ärendehanteringssystem
  • Flexibla debiteringsalternativ
  • Alltid tillgängligt

Ärendehantering för alla typer av ärenden och arbetsordrar

Med mbiz ärendehanteringssystem kan du hantera projektaktiviteter, serviceordrar, arbetsordrar och supportärenden online - i ett och samma system. Eftersom systemet är webbaserat kan dina medarbetare arbeta med sina ärenden och ordrar även ute på fältet i sin platta eller mobil. Helt enkelt ett ärendehanteringssystem för alla.

 

Mina ärenden

Komplett översikt över alla ärenden som du är tilldelad samt deras respektive status och prioritet.

Tidredovisning

Logga snabbt och enkelt den tid du arbetat med respektive aktivitet.

Debitering

Fakturera det arbete som utförts på respektive order, oavsett om det är fastpris eller löpande timpris.

Tagga en kollega

Om du snabbt vill förmedla information, eller fråga om hjälp, kan du tagga en kollega som då får ett mail med din kommentar och länk till det specifika ärendet.

Notiser

Systemet skickar notiser när du blir tilldelad ett ärende, eller om en kund skickar in ett svar på ett supportärende. Om ingen finns tilldelad kommer notisen istället till projektansvarig. 

Omfattande analys

Analysera nedlagd tid per ärende, debiteringsgrad, snittpris och andra parametrar för hela verksamheten, per projekt eller kund.

Effektivisera din arbetsdag med mbiz

Sedan 2019 har vi hjälpt företag inom el- och säkerhetsbranschen att jobba mer effektivt, spara tid och minska administrationen så att de istället kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Se filmen för att få veta mer om fördelarna med mbiz.

Låter detta intressant? 

Klicka här för att boka en kostnadsfri genomgång.

Smidig ärendehantering

Smidig ärendehantering

Du kan skapa ärenden för alla de aktiviteter som finns inom ett projekt lika väl som du kan hantera förvaltnings- och serviceärenden som kommer in på löpande basis.

Med mbiz blir ärendehanteringen enkel och smidig.

Ärendena kan enkelt grupperas, planeras, prioriteras och tilldelas, och du har alltid full översikt över hur arbetsflödet ser ut.

Inkommande e-mail

Koppla din e-post för support eller service till mbiz för att få inkommande ärenden direkt in i systemet. Du bestämmer själv om kunden ska få ett automatiskt svar, och hur det ska se ut. Därefter kan du hålla all mailkontakt till och från kund samlat i systemet.

Ärendemallar och checklistor

Skapa enkelt ärenden med olika arbetsmoment som ska utföras, exempelvis för egenkontroller, månadsprover eller andra periodiska underhåll. Checklistorna kan fyllas i direkt i mobiltelefonen och sparas som ett protokoll i ärendet som du sedan kan maila till kund. 

Kontakta oss - vi visar dig hur mbiz fungerar

Har du frågor eller vill prata om hur mbiz kan passa din verksamhet? Skicka in dina kontaktuppgifter i nedan formulär eller ring oss direkt.

Vill du läsa mer?