För dig som arbetar som konsult

Oavsett vilken konsultbransch eller storlek på företag,
mbiz affärssystem är till för alla!

  • Flexibel debitering  - fastpris, löpande, material och utlägg
  • Planering och uppföljning
  • Analysera enkelt lönsamheten
  • Enkel tidredovisning

Systemstöd för din konsultverksamhet

Som konsult är det viktigt att kunna hålla reda på de olika uppdragen och all fakturering samt att snabbt kunna se statistik kring debitering, timmar och snittpriser. Tänk ett system för konsulter där du kan göra allt det och som dessutom är enkelt och användarvänligt. Ta kontakt med oss för att få veta mer!

Tid & kostnader

Redovisa all nedlagd tid på dina projekt, interntid eller debiterbar tid. Alla kostnader redovisas som utlägg och kan registreras för utbetalning på löneunderlaget. 

Resursplanering

Planera dina projektresurser enkelt i mbiz resursplanering. Drag-and-drop funktionen gör planeringen snabb.

Helpdesk-funktion

Koppla din supportmail och ta emot mail från dina kunder i systemet. Du kan därefter kommunicera med kunderna direkt i ärendet för en smidigare ärendehantering. 

Flexibla debiteringsalternativ

Fastprisprojekt, löpande debitering eller ej debiterbara projekt? Inga problem, mbiz hjälper dig hålla koll på allt. 

Projektfaser

Du kan dela in dina projektaktiviteter i faser för en smidigare överblick och planering. Du ser snabbt den uppskattade och nedlagda tiden för varje ärende och får då bra koll på hur projektet ligger till.

Fakturaunderlag när du vill

mbiz hjälper dig att hålla koll på vilka aktiviteter och kostnader som ännu inte har fakturerats din kund. Skapa underlag för delfakturering eller dina avtalsabonnemang med eller utan attestflöde. 

Låter detta intressant? 

Klicka här för att boka en kostnadsfri genomgång.

Av konsulter, för konsulter

Av konsulter, för konsulter

mbiz utvecklades av konsulter, för konsulter. Ett system där du kan hantera alla dina uppdrag och projekt oavsett bransch, storlek, debiteringstyp eller längd.

  • Fastprisprojekt
  • Projekt med löpande debitering
  • Månadsfakturering eller fakturering vid avslutat arbete

Eller har du en blandning av allt ovan? Oavsett vilket kan mbiz hjälpa dig. Du kan enkelt ställa in olika debiteringstyper för dina uppdrag, du kan fakturera när du vill och systemet håller alltid koll på vad som är fakturerat eller ej – så att du slipper.

Planering, ärenden och tidredovisning

Planering, ärenden och tidredovisning

Behöver du hjälp med att få en mer överskådlig resursplanering över dina projektaktiviteter? mbiz kan hjälpa dig att enklare planera och tilldela dina lediga resurser till dina pågående projekt och ärenden. Du kan även koppla din supportmail till systemet och på så sätt få alla serviceärenden direkt in i konsulternas att-göra-listor. 

En enkel tidredovisning, för både debiterbar och intern tid där du samtidigt kan redovisa eventuella kostnader, effektiviserar din arbetsdag.

Kontroll och analys

Kontroll och analys

För dig som är projektledare eller enhetschef kan mbiz projektanalyser vara intressant eller kanske till och med avgörande. Här kan du ta reda på exakt hur ni ligger till på enskilda projekt, eller på företaget som helhet. Exempelvis kan du analysera data så som nyttjande- och debiteringsgrad, estimerad vs. nedlagd tid, snittpris och projektens lönsamhet.

Faktura- och löneunderlag, integration mot ekonomisystem

Faktura- och löneunderlag, integration mot ekonomisystem

I mbiz kan du generera underlag av tid, material och på dina löpande avtal. Du kan fakturera löpande, a conto eller delfakturera pågående levereranser. Skapa underlagen när som helst, mbiz hjälper dig att hålla reda på vad som redan är debiterat.

Du har full koll på alla underlag för dina kunder och om de väntar på att godkännas och av vem. När fakturaunderlagen är godkända för fakturering kan de åka över till ekonomisystemet, eller användas som bilaga.

Med mbiz integration till Fortnox blir hela flödet från tidredovisning till faktura komplett.

Referenskunder

För vår verksamhet är det såklart centralt att hålla reda på den tid vi lägger på olika uppdrag och därför väsentligt att ha ett bra system som hjälper oss att ha full kontroll med ett minimum av administration. mbiz är precis det verktyg vi behöver för att underlätta vår arbetsdag.

Olof Sandlund
OS Revision AB

Genom att vi använder mbiz för vår tidrapportering har vi full koll på den tid vi lägger ned på respektive uppdrag och att all tid faktureras. Genom att mbiz är kopplat till vårt redovisningssystem överförs dessutom informationen vilket underlättar faktureringen väsentligt.

Jonny Wiik
BW Revision AB

Kontakta oss - vi visar dig hur mbiz fungerar

Har du frågor eller vill prata om hur mbiz kan passa din verksamhet? Skicka in dina kontaktuppgifter i nedan formulär eller ring oss direkt.

Vill du läsa mer?