Avtalsfakturering som förenklar administrationen. 

  • Automatisera enkelt återkommande fakturering
  • Full koll på vad som fakturerats och när – missa inga intäkter
  • Hantera standardpriser, rabatter och kundspecifika villkor
  • Följ upp och analysera intäkterna

Enkel avtalshantering som ger dig full koll på dina kunders abonnemang

Avtal som ska faktureras periodiskt lägger du enkelt upp med hjälp av mbiz abonnemangshantering. Du anger kund och kontaktperson, beställningsnummer, start- och slutdatum och med vilka intervall kunden ska få fakturor. Du kan när som helst generera fakturaunderlag och mbiz håller reda på vilka perioder som kunderna redan debiterats för. 

Behörighetsstyrning

Utöver att kunna styra vem som kan se eller lägga upp avtalsfakturering kan du även styra vem som kan generera fakturor och analysera intäkter.

Faktureringsuppgifter

Ange specifika referenspersoner, beställningsnummer och fakturaadresser per avtal.

Leveranskontakt

Ange kontaktperson för leveransfrågor hos kunden, som kan vara en annan än fakturareferens.

Artikelrader

Avtalets innehåll hämtas från artikelregistret. Ange antal, pris, rabatt och om fakturaraden ska ha en kommentar.

Prisavtal

Koppla avtalsfaktureringen till ett prisavtal för att automatiskt kunna dra rabatter på artikelgruppsnivå. 

Historik

Systemet ger dig komplett historik så att du kan se vem som har ändrat i avtalets inställningar och när. 

Låter detta intressant? 

Klicka här för att boka en kostnadsfri genomgång.

Flexibel och exakt abonnemangshantering

Flexibel och exakt abonnemangshantering

Du kan lägga upp så många avtal du vill per kund och för varje avtal välja om det ska faktureras årsvis, kvartals- eller månadsvis. På varje avtal lägger du in allt som ingår, baserat på artiklar du lagt upp, och du kan justera pris samt eventuell rabatt. Kunden ser exakt vad de betalar för. 

Korrekta fakturor

Du justerar enkelt volym och kan ange om efterdebitering ska ske på nästa periods faktura. mbiz håller reda på vilka avtal och perioder som fakturerats så att inget missas eller dubbeldebiteras. 

Uppföljning och analys

Du har full historik per kund och avtal och kan se bakåt vad som debiterats och när. Med hjälp av analysen kan du per kund, per intäktskategori, per artikelgrupp eller rentav på artikelnivå snabbt få koll på hur det ser ut med volym och intäkter över tid. 

Kontakta oss - vi visar dig hur mbiz fungerar

Har du frågor eller vill prata om hur mbiz kan passa din verksamhet? Skicka in dina kontaktuppgifter i nedan formulär eller ring oss direkt.

Vill du läsa mer?