Avtalshantering och fakturering som förenklar administrationen. 

  • Automatisera enkelt återkommande fakturering
  • Full koll på vad som fakturerats och när – missa inga intäkter
  • Hantera standardpriser, rabatter och kundspecifika villkor
  • Följ upp och analysera intäkterna

Full koll på dina avtalskunder 

Avtal som ska faktureras periodiskt lägger du enkelt upp under avtalsfakturering. Du anger kund och kontaktperson, beställningsnummer, start- och slutdatum och med vilka intervall kunden ska få fakturor. Du kan när som helst generera fakturor och mBiz håller reda på vilka perioder som kunderna redan debiterats för. 

Behörighetsstyrning

Utöver att kunna styra vem som kan se eller lägga upp avtalsfakturering kan du även styra vem som kan generera fakturor och analysera intäkter.

Faktureringsuppgifter

Ange specifika referenspersoner, beställningsnummer och fakturaadresser per avtal.

Leveranskontakt

Ange kontaktperson för leveransfrågor hos kunden, som kan vara en annan än fakturareferens.

Artikelrader

Avtalets innehåll hämtas från artikelregistret. Ange antal, pris, rabatt och om fakturaraden ska ha en kommentar.

Prisavtal

Koppla avtalsfaktureringen till prisavtal för att automatiskt kunna dra rabatter på artikelgruppsnivå. 

Historik

Systemet ger dig komplett historik så att du kan se vem som har ändrat i avtalets inställningar och när. 

Flexibelt och exakt

Flexibelt och exakt

Du kan lägga upp så många avtal du vill per kund och för varje avtal välja om det ska faktureras årsvis, kvartals- eller månadsvis. På varje avtal lägger du in allt som ingår, baserat på artiklar du lagt upp, och du kan justera pris samt eventuell rabatt. Kunden ser exakt vad de betalar för. 

Korrekta fakturor

Korrekta fakturor

Du justerar enkelt volym och kan ange om efterdebitering ska ske på nästa periods faktura. mBiz håller reda på vilka avtal och perioder som fakturerats så att inget missas eller dubbeldebiteras. 

Uppföljning och analys

Uppföljning och analys

Du har full historik per kund och avtal och kan se bakåt vad som debiterats och när. Med hjälp av analysen kan du per kund, per intäktskategori, per artikelgrupp eller rentav på artikelnivå snabbt få koll på hur det ser ut med volym och intäkter över tid. 

Vill du läsa mer?