För dig som är VD, ägare eller avdelningschef

För dig som ägare, VD eller ansvarig för en avdelning gör mbiz det lättare att leda verksamheten.

 • Följ upp effektiviteten i olika aktiviteter
 • Registrera möjligheter till nya affärer
 • Analysera lönsamheten

Led tryggt, utan detaljstyrning

Med mbiz kan du alltid känna dig trygg i att du vet hur verksamheten rullar – utan att slösa tid på massor av rapporter och långa avstämningsmöten.

Koll på kunderna

Med mbiz får du en tydlig överblick över företagets kunder och dess pågående aktiviteter.

Säljmöjligheter

Jobba med allt från förfrågan från befintliga kunder, förslag från medarbetare eller prospektering av leads.

Avtal

Hantera generella timpriser för alla eller enskilda medarbetare, för all debiterbar tid eller per tidstyp.

Analys av projekt

Hantera dina projekt med all information du behöver - exempelvis ärenden, kontaktperson, beställningsnummer och dokumentation.

Analys av tid

Analysera nedlagd tid, debiteringsgrad, nyttjandegrad, frånvaro eller andra parametrar för hela verksamheten, per avdelning eller enskild medarbetare.

Analys av intäkter

Identifiera potential till merförsäljning genom att analysera befintliga kunder.

Låter detta intressant? 

Klicka här för att boka en kostnadsfri genomgång.

Kunden i centrum

Kunden i centrum

Med mbiz får du en tydlig överblick över företagets kunder och pågående aktiviteter.

 • Alla uppdrag till kunden och deras status
 • Fasta åtaganden såsom serviceavtal etc
 • Löpande uppdrag som drivs i projektform

Du ser enkelt vem som ansvarar för varje aktivitet, hur statusen ser ut och du är uppdaterad i dialogen med företagets kunder.

Säljmöjligheter

Säljmöjligheter

Registrera alla möjligheter till sälj som dyker upp. Med mbiz kan du och säljarna alltid jobba med:

 • Säljmöjligheter som identifierats hos nya eller befintliga kunder
 • Status, vem som ansvarar och vilka aktiviteter som sker
 • Uppskattad volym, sannolikhet, och när avslut förväntas

Jobba med allt från förfrågan från befintliga kunder, förslag från medarbetare eller prospektering av leads.

Värdeskapande och effektivitet

Värdeskapande och effektivitet

Du kan enkelt följa upp hur det går för en avdelning eller hela verksamheten.

 • Varje medarbetare ser sin egen debiterings- och nyttjandegrad
 • Analysera tid som läggs på olika uppgifter
 • Få koll på lönsamheten i projekt
 • Identifiera sådant som tar mycket tid men kanske inte skapar värde

Systemet ger dig stöd och siffror som kan hjälpa dig att leda och coacha ditt team till fokus på rätt saker och en relevant diskussion om effektivitet med stöd av data.

Analysera intäkterna

Analysera intäkterna

Det finns en hel del insikter från företagets affärsdata om du bara kan vrida och vända på informationen på ett enkelt sätt.

 • Se hur intäkter fördelas ända ned på artikelnivå
 • Hur intäkter av olika kategorier eller konton förändras över tid
 • Identifiera potential till effektivisering genom att analysera all nedlagd tid

Kundreferens

Tack vare mbiz sparar vi både tid och pengar och WashTek har gjort en enorm effektivisering i och med att vi applicerade systemet hos oss. Alla medarbetare jobbar direkt i iPad, telefon eller dator, ute hos kunden. Vi kommer snabbt och smidigt åt allting vi behöver direkt när vi är ute på plats. mbiz har även inneburit att vi minskat vårt administrativa arbete gällande fakturaunderlag och orderhantering med 70 %.

Rikard Lindfors,
WashTek

Kontakta oss - vi visar dig hur mbiz fungerar

Har du frågor eller vill prata om hur mbiz kan passa din verksamhet? Skicka in dina kontaktuppgifter i nedan formulär eller ring oss direkt.

Vill du läsa mer?